Geloven

Als u gelovig bent, kan dit een belangrijke rol spelen in de besteding van uw vrije tijd. Er zijn in de gemeente gemeenschappen van verschillende religies. U kunt daarheen als u een dienst wilt bezoeken, wilt bidden, hulp nodig heeft of mensen wilt ontmoeten. Misschien organiseert de gemeenschap activiteiten waaraan u kunt meedoen, zoals lezingen, kinderactiviteiten of godsdienstonderwijs.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Een geloofsgemeenschap of religieuze gemeenschap is een verzameling mensen die dezelfde religie aanhangen of de organisatie daarvan.Meer informatie over Geloofsgemeenschappen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u een verslaving? Wilt u met uw verslaving stoppen? Beginnen met stoppen is moeilijk. Misschien denkt u dat stoppen onmogelijk is.Meer informatie over Stoppen met een verslaving en organisaties die daarbij kunnen helpen.