Klachten / vertrouwenspersoon

Klacht over de gemeente

Bent u ontevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Laat het weten aan de medewerker waarmee u contact heeft. Dan komt u er hopelijk samen uit.

Komen we er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Woerden.

een klacht indienen

Onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt uw kind jeugdhulp en heeft u of uw kind een vraag of klacht? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Stuur een mail naar info@akj.nl of bel 088 - 555 10 00.