Klachten / vertrouwenspersoon

Klacht over een medewerker van de gemeente

Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft behandeld? Bespreek dit met degene waarmee u contact heeft. Dan komt u er hopelijk samen uit.

Komen we er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Woerden.

een klacht indienen

Bent u het niet eens met een besluit dat u in een beschikking heeft ontvangen, dan staat er in de bijlage van die brief hoe u bezwaar kunt aantekenen. Lees vast meer over bezwaar maken op de pagina "Bezwaar maken".

Onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt uw kind jeugdhulp en heeft u of uw kind een vraag of klacht? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Stuur een mail naar info@akj.nl of bel 088 - 555 10 00.