Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De website van WoerdenWijzer, www.woerdenwijzer.nl, is een onderdeel van de gemeente Woerden. WoerdenWijzer wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de eisen van toegankelijkheid van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.woerdenwijzer.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij doen het volgende om aan de eisen van toegankelijkheid te voldoen:

  • Audits: Wij laten binnenkort een audit uitvoeren om de inhoud van de website te toetsen. Er kan dan worden vastgesteld of deze voldoet aan de eisen van toegankelijkheid. Dit zal in het vervolg regelmatig plaatsvinden.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website continu toetsen door een automatische toetstool.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud en de opbouw van de website.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met het gebruik van de website ervaart, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10-09-2018.