Hoe werkt WoerdenWijzer?

WoerdenWijzer is een afdeling binnen de gemeente Woerden. WoerdenWijzer bestaat uit een team deskundigen binnen het sociaal domein, waar vragen binnen komen over o.a. hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, schulden, dagbesteding, jeugdhulp en jeugdzorg.

WoerdenWijzer zorgt ervoor dat inwoners met hun vragen op deze gebieden op één plek terecht kunnen en dat ze de juiste ondersteuning krijgen. WoerdenWijzer biedt antwoorden, tips en oplossingen op het gebied van o.a. ondersteuning en zorg, gezin en opvoeding, sociale contacten, werk en dagbesteding, wonen, geldzaken en inkomen, reizen en vervoer.

Als inwoners een aanvraag doen in het kader van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verzorgen de casemanagers van WoerdenWijzer de indicatie voor geschikte ondersteuning. Dit gebeurt altijd in gesprek met de inwoner.

Hieronder ziet u de werkwijze van WoerdenWijzer in een overzicht. In de blokken kunt u doorklikken naar meer informatie.