Hoe werkt WoerdenWijzer?

WoerdenWijzer is een afdeling binnen de gemeente Woerden. WoerdenWijzer bestaat uit een team deskundigen binnen het sociaal domein, waar vragen binnen komen over o.a. hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, schulden, dagbesteding, jeugdhulp en jeugdzorg.

WoerdenWijzer zorgt ervoor dat u met uw vragen op deze gebieden op één plek terecht kunt en dat u de juiste ondersteuning krijgt. WoerdenWijzer biedt antwoorden, tips en oplossingen op het gebied van o.a. ondersteuning en zorg, gezin en opvoeding, sociale contacten, werk en dagbesteding, wonen, geldzaken en inkomen, reizen en vervoer.

Als u een aanvraag doet in het kader van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verzorgen de casemanagers van WoerdenWijzer de indicatie voor geschikte ondersteuning. Heeft u financiële problemen of hulp nodig bij uw schulden? Dan krijgt u een gesprek met één van onze consulenten van Schuldhulpverlening.

Mocht u vragen hebben over zaken als inkomen, (bijzonder) bijstand of collectieve zorgverzekeringen, dan verwijzen we u door naar Ferm Werk.

Hieronder ziet u de werkwijze van WoerdenWijzer in een overzicht. In de blokken kunt u doorklikken naar meer informatie.