Sociaal Team - Wmo

U kunt bij het Sociaal Team - Wmo terecht voor alle vragen rondom hulp of zorg bij leven, wonen en begeleiding.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De medewerkers van de Toegang van WoerdenWijzer zullen u doorverwijzen naar het Sociaal Team - Wmo als:

  • u voorzieningen nodig heeft, zoals een rolstoel etc, maar ook begeleiding, dag-besteding, of beschermd wonen;
  • er inzet nodig is door het Team Er-op-af. Voor bemoeizorg, bij o.a. verwaarlozing, vervuiling, hoarding (verzamelwoede), dak- en thuislozen of zorgmijders;
  • u geholpen kan worden door de Welzijnscoaches. Bij lichte zorg- en ondersteunings-vragen, praktische hulp, sociale vragen, daginvulling. Focus op welzijn en preventie van zorg;
  • er behoefte is aan mantelzorgondersteuning. Voor het ondersteunen en voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door middel van persoonlijk contact, het bieden van respijtzorg of het beantwoorden van vragen.

Eén contactpersoon

Binnen WoerdenWijzer werken we met casemanagement. Dit betekent dat u één vast contactpersoon hebt tijdens het hele proces. Het proces heeft de volgende stappen:
Aanmelding ⇒ Gesprek ⇒ Plan opstellen ⇒ Monitoring ⇒ Uitstroom

Vanaf 2022 Begeleiding Dichtbij

Op basis van brede kennis en ervaring geeft WoerdenWijzer vanaf 2022 lichte begeleiding zonder verwijzing.

Waar kunt u terecht met andere vragen?

 Voor maatschappelijk werk  Kwadraad
 Voor vrijwilligersinitiatieven  vrijwilligershulpvooru.nl
 Hart voor Woerden