Uw privacy bij WoerdenWijzer

Om onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens opslaan. Dat doen we zorgvuldig, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij alleen persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om u te kunnen ondersteunen. En die we met u hebben besproken.

Wie ziet mijn gegevens?

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning zien uw gegevens. Is met u afgesproken dat u ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Dan krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning belangrijk is.

Ontwikkelingen privacy

Door de ontwikkelingen in het sociaal domein wordt er in Nederland veel nagedacht over de privacy van gegevens. Wij passen onze manier van werken steeds aan de nieuwe inzichten hierover aan.

Daarnaast beveiligen we deze gegevens tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Dit hebben we uitgebreid beschreven in ons privacydocument.