Uw privacy bij WoerdenWijzer

WoerdenWijzer is een onderdeel van de gemeente Woerden, gevestigd aan de Blekerijlaan 14, 3447 GR in Woerden. Het is de toegang tot ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van www.woerdenwijzer.nl. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacy policy te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Als u een melding of een aanvraag doet bij WoerdenWijzer, geeft u persoonlijke gegevens en informatie mee. Denk aan uw naam, adres, bsn, maar vaak ook gezondheidsgegevens of informatie over gevoelige privéomstandigheden. Deze gegevens zijn nodig voor het afhandelen van uw melding of aanvraag en vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden.

Wij verzamelen ook e-mailadressen om u op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen binnen WoerdenWijzer en om u de Mantelzorgnieuwsbrief toe te kunnen sturen. Daarnaast verzamelen wij gegevens van mantelzorgers, die zich aanmelden voor de mantelzorgwaardering.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de gemeente Woerden of die van een derde partij.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag. Met deze derden zijn Verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wie zien mijn gegevens?

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning of aanmelding zien uw gegevens. Is met u afgesproken dat u ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Dan krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning belangrijk is.

Wij delen nooit zo maar uw gegevens. Wij doen dit altijd in overleg met u. In een aantal situaties vragen wij u duidelijk om toestemming. Bijvoorbeeld als wij informatie willen opvragen bij een andere organisatie. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het zijn, dat wij zonder uw toestemming gegevens delen. Bijvoorbeeld als uw veiligheid of die van anderen in gevaar is. U wordt daar wel zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Bescherming van uw privacy

WoerdenWijzer vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Wij willen graag dat u de regie heeft over uw eigen situatie en dus ook over uw gegevens bij ons. Wij zijn daarom open naar u over de gegevens die wij registreren. Om als WoerdenWijzer onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonlijke gegevens opslaan. Dat doen we zorgvuldig, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de wet waar wij aan moeten voldoen. Dit betekent dat wij alleen persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om u te kunnen ondersteunen. We bespreken dit altijd met u. Een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze vindt u in ons privacy-document.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Op www.woerdenwijzer.nl staan diverse formulieren. Hieronder zie u per formulier hoe de gegevens die u in het formulier invult worden verwerkt.

1 – Feedbackformulier

Op veel pagina's vindt u onderaan het feedbackformulier. Hier kunt u aangeven of de informatie op die pagina voor u nuttig was. In het tekstveld kunt u aangeven wat u graag anders zou zien. Deze gegevens zijn anoniem en niet terug te leiden naar uw persoon. De gegevens worden alleen gebruikt om de website beter met informatie te voorzien. De gegevens worden uiterlijk binnen 1 maand na afhandeling verwijderd, tenzij ze voor een ander rechtmatig doel bewaard dienen te worden.

3 – Het persoonlijk plan

Deze formulieren moet u downloaden en kunt u daarna via de post of e-mail naar WoerdenWijzer verzenden. De gegevens die u invult in het formulier worden niet opgeslagen binnen de website. De gegevens die u opstuurt naar WoerdenWijzer worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de gemeente Woerden en verwerkt in Cumulus, het administratief verwerkingssysteem van de gemeente Woerden. Deze gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van WoerdenWijzer die zich bezig houden met uw melding en aanvraag voor de Jeugdwet en/of Wmo. Deze gegevens worden volgens de Archiefwet bewaard.

4 – Mantelzorgwaardering en Mantelzorgnieuwsbrief

De e-mailcommunicatie rondom de nieuwsbrief wordt door ons (geautomatiseerd) verstuurd via Mailchimp. Via Mailchimp worden ook geanonimiseerd gegevens over het klikgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze e-mailcommunicatie en nieuwsbrieven worden ontvangen. We kunnen dan gefundeerde beslissingen nemen over het optimaliseren van de e-mailcommunicatie en nieuwsbrieven. In iedere e-mail of nieuwsbrief die u van ons krijgt, hebt u onderaan de optie om u uit te schrijven.

Uw adresgegevens, die u heeft opgegeven voor de Mantelzorgwaardering zijn in de voorgaande jaren gedeeld met de VVV / het verzendhuis voor de verzending van de waardering. Verder is de aanvullende informatie anoniem gebruikt binnen de gemeente Woerden voor het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers en worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt om u volgend jaar weer te attenderen op de activiteiten rondom de mantelzorgwaardering.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de gemeente Woerden of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de gemeente Woerden of die van een derde partij.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers/klanten, zodat wij onze diensten en informatie hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de gemeente Woerden of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit vindt altijd op geanonimiseerde wijze plaats, waardoor we u niet hoeven te belasten met cookiemeldingen.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies WoerdenWijzer zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op www.woerdenwijzer.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een Verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil u niet dat u klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun u via de website van Google een browser-plug-in downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor www.woerdenwijzer.nl. U kunt de browser-plug-in hier downloaden. Let op: de plug-in werkt alleen voor Chrome.

Functionele cookies

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social sharing knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Als u deze social sharing knoppen gebruikt, let dan op dat dit stukjes code van de sociale media zelf zijn die gebruik maken van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen, zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. Wij hebben hier geen controle over.

Embedded content

Op sommige pagina’s kan gebruik worden gemaakt van embedded content die op andere sites wordt gehost en op www.woerdenwijzer.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Als u dergelijke embedded content aanklikt, let dan op dat dit stukjes code van de bronsite zelf zijn die gebruik maken van een cookie. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beveiligen uw gegevens tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Wij bewaren uw gegevens niet langer als nodig is om onze taken goed te kunnen uitvoeren. En natuurlijk zolang de wet ons verplicht.

Welke rechten hebt u?

In de Avg staat omschreven welke rechten u heeft. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier veel informatie over. U hebt bijvoorbeeld het recht om WoerdenWijzer te vragen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken. U kunt dan ook eventueel ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Dit verzoek kunt u bij ons indienen.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie (binnen wettelijke kaders), die op dit moment aan ons is verstrekt.

1 – Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

2 – Aanpassen/uitschrijven overige communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun u contact met ons op nemen om de mogelijkheden te bespreken.

3 – Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen of meer informatie

WoerdenWijzer is onderdeel van de gemeente Woerden. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de gemeente Woerden, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Woerden:

Dhr. Johan Ponjee
Tel.nr.: 14 0348
E-mailadres: gemeentehuis@woerden.nl

Filmpje over privacy en Jeugdhulp