Uw privacy bij WoerdenWijzer

WoerdenWijzer vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Wij willen graag dat u de regie heeft over uw eigen situatie en dus ook over uw gegevens bij ons. Wij zijn daarom open naar u over de gegevens die wij registreren. Om als WoerdenWijzer onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonlijke gegevens opslaan. Dat doen we zorgvuldig, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de wet waar wij aan moeten voldoen. Dit betekent dat wij alleen persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om u te kunnen ondersteunen. We bespreken dit altijd met u. Een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze vindt u in ons privacy-document.

Wie zien mijn gegevens?

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning zien uw gegevens. Is met u afgesproken dat u ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Dan krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning belangrijk is.

Wij delen nooit zo maar uw gegevens. Wij doen dit altijd in overleg met u. In een aantal situaties vragen wij u duidelijk om toestemming. Bijvoorbeeld als wij informatie willen opvragen bij een andere organisatie. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het zijn, dat wij zonder uw toestemming gegevens delen. Bijvoorbeeld als uw veiligheid of die van anderen in gevaar is. U wordt daar wel zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beveiligen uw gegevens tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Wij bewaren uw gegevens niet langer als nodig is om onze taken goed te kunnen uitvoeren. En natuurlijk zolang de wet ons verplicht.

Welke rechten hebt u?

In de Avg staat omschreven welke rechten u heeft. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier veel informatie over. U hebt bijvoorbeeld het recht om WoerdenWijzer te vragen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken. U kunt dan ook eventueel ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Dit verzoek kunt u bij ons indienen.

Vragen of meer informatie

WoerdenWijzer is onderdeel van de gemeente Woerden. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de gemeente Woerden, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Woerden:

Dhr. S.M. Nicolasen
Tel.nr.: 14 0348
E-mailadres: stadhuis@woerden.nl

Filmpje over privacy en Jeugdhulp