Over deze website

U kunt bij WoerdenWijzer terecht met al uw vragen over zorg, inkomen en opvoeding. Wat kunt u met onze website?

  • informatie vinden passend bij uw hulpvraag

  • passende hulp vinden, aangeboden door vrijwilligers of professionals

  • uw hulpvraag helder maken door uw ondersteuningsplan in te vullen. Hiermee kunt u dan een verzoek doen bij WoerdenWijzer voor ondersteuning

Wat kunt u in de toekomst op deze site verwachten?

  • we werken hard aan een manier, zodat u zelf uw gegevens kunt beheren en de status van uw aanvraag kunt volgen

  • een zo volledig mogelijk en up-to-date overzicht van organisaties en hulpaanbieders voor de inwoners van de gemeente Woerden