Team Jeugd&Gezin

U kunt bij het Team Jeugd&Gezin terecht bij vragen over zorg en hulpverlening voor uw kind en/of gezin.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De medewerkers van de Toegang van WoerdenWijzer zullen u doorverwijzen naar Team Jeugd&Gezin als er:

  • zorgen zijn over een kind of gezin, waarbij geen acuut gevaar is en de ouders akkoord zijn met contact met WoerdenWijzer;
  • meerdere en/of structurele problemen zijn;
  • gezinsgerichte hulpverlening of een doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp nodig is;
  • een echtscheiding is, waarbij de kinderen in de knel raken;
  • ondersteuning bij de opvoeding van een kind met (ernstige) gedragsproblemen of psychiatrische problemen nodig is.

Samenwerking

Wij werken samen met onder andere huisartsen, scholen, SAVE, Veilig Thuis, voorliggend veld en Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Eén contactpersoon

Binnen WoerdenWijzer werken we met casemanagement. Dit betekent dat u één vast contactpersoon hebt tijdens het hele proces. Het proces heeft de volgende stappen:

  • Aanmelding (u neemt contact op met WoerdenWijzer met een hulpvraag)
  • Gesprek (uw casemanager doet alles in samenspraak met uw kind/gezin)
  • Plan (uw casemanager schrijft een onderzoeksverslag met daarin alles wat u heeft besproken)
  • Monitoring (uw casemanager blijft voor uw kind/gezin het aanspreekpunt)
  • Uitstroom (na de ondersteuning kan uw kind/gezin weer zelf verder)

Waar kunt u terecht met andere vragen?

 Bij vragen over opvoeden en sociale weerbaarheid  Kwadraad/Pedagogisch Bureau
 Bij vragen over opgroeien, kinderziektes en voeding  GGD/JGZ
 Bij acute zorg of geen toestemming van ouders  Veilig Thuis/volgen meldcode