Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Dat kan op de computer, via DigiD. Maar ook per brief aan de gemeente Woerden.

Brief

Uw brief of bericht dient gericht te zijn aan het College van Burgemeester en Wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U moet duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. U moet onder uw bezwaarbrief uw handtekening zetten. Vergeet niet om ook de datum erbij te zetten.

Binnen 6 weken

Let op dat u op tijd uw bezwaarschrift verstuurt! U moet dat doen binnen 6 weken nadat de gemeente u haar besluit heeft gestuurd. Kijk op de datum bovenaan de brief die u van de gemeente heeft gekregen. Bent u te laat, dan is de kans groot dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Mediation

Als u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u daarna bericht dat uw bezwaar is ontvangen door de externe, onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak wordt bekeken of er eerst via een gesprek met de gemeente een oplossing kan gevonden worden. Dat wordt ook wel mediation genoemd. Het voordeel is dat de bezwaarprocedure alle ruimte biedt om alles met elkaar te bespreken.

Tijdens dat gesprek zit u aan tafel met iemand van de gemeente, die niet eerder met uw zaak te maken heeft gehad. En met een secretaris van de bezwarencommissie. Iedereen komt aan het woord. Het doel is om erachter te komen wat er nu echt aan de hand is. Ook misverstanden en ergernissen kunnen worden uitgesproken. Gezamenlijk bespreekt u de beste oplossing.

U kunt zelf om mediation vragen. Maar ook de gemeente kan dat aan u voorstellen, als u een bezwaarschrift heeft ingestuurd. U mag dan zelf beslissen of u daaraan mee wilt doen. Mediation is gratis.

Hoorzitting

Als de mediation niet tot een gezamenlijke oplossing leidt, wordt uw bezwaarschrift alsnog behandeld door de externe, onafhankelijke commissie. U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Deze hoorzitting is op een dinsdagavond. Daar kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. U en iemand namens de gemeente kunnen hun verhaal doen en mogelijke vragen van de commissie beantwoorden. Hierna geeft de commissie een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Daarna komt er een nieuw besluit van het College. Dit heet beslissing op het bezwaarschrift van het College. Het college moet hierbij rekening houden met het advies van de bezwarencommissie.

Bent u het ook met de beslissing op bezwaar niet eens, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Midden Nederland in Utrecht.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Er zijn organisaties in de gemeente die u hiermee kunnen helpen. Deze hulp is gratis.Meer informatie over Hulp bij formulieren invullen en organisaties die daarbij kunnen helpen.