Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) is er voor ú!

Zoveel vragen

U kunt zoveel vragen hebben! Over goede zorg, zelfstandig wonen, echtscheiding, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Noem maar op! Soms is het lastig om zelf een oplossing te bedenken. Of informatie te vinden over de hulp die het beste past bij uw situatie. Dan vindt u het fijn als er iemand met u meedenkt. Die naast u staat in contact met de gemeente, zorginstelling of andere organisatie.

Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning een belangrijke opdracht: onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) bieden aan álle inwoners die dat nodig hebben. Ook als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van voorzieningen in het kader van de Jeugdwet, openbare gezondheid, Participatiewet, passend onderwijs, schuldhulp of de Zorgverzekeringswet moet u een beroep kunnen doen op cliëntondersteuning. Ondersteuning die los staat van de gemeente, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties.

Hulp van de OCO is gratis.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De OCO verleent zelf geen zorg of langdurige zorg, maar helpt u om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. En welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. En waar u die hulp of ondersteuning kunt vragen.

De OCO heeft veel kennis over de zorg, en weet de weg te vinden, soms ook uit eigen ervaring. De OCO luistert goed naar uw wensen. Ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u de zorg of ondersteuning kunt krijgen.

De OCO helpt en denkt met u mee. Bijvoorbeeld bij:

  • het voorbereiden van het keukentafelgesprek met WoerdenWijzer
  • het meedenken over de inzet van zorg en/of ondersteuning
  • het adviseren bij de keuze ‘zorg in natura’ of persoonsgebonden budget (PGB)
  • het adviseren en ondersteunen bij klachten of bezwaar
  • het adviseren over en/of aanvragen van een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)

Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenleving. Met de OCO krijgt en houdt u regie over uw eigen leven en zorg.

Contactgegevens

Heeft u een vraag voor de OCO of wilt u een afspraak maken? Neem hiervoor contact op met Kwadraad via:

Telefoon: 088-9004000 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur)
U kunt ook een e-mail sturen naar: clientondersteuning.woerden@kwadraad.nl
Meer informatie over OCO kunt u ook vinden op: www.ocowoerden.nl