De Verwijsindex

De gemeente Woerden maakt gebruik van de Verwijsindex. Alle professionals die met jeugdigen tot 23 jaar werken, moeten met de Verwijsindex werken. Dit is opgenomen in de Jeugdwet.

Wat komt er in de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een landelijk systeem. Hierin geven professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige aan. In de Verwijsindex worden alleen het BSN, de naam, het adres en de geboortedatum van de jeugdige afgegeven. Het signaal wordt gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional. Er staat niet in beschreven wat er is besproken.

Het doel

Het doel van de Verwijsindex is om alle professionals die bij de jeugdige betrokken zijn, zo vroeg mogelijk met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen wij samen met de ouders of verzorgers en/of de jeugdige de best passende ondersteuning bieden.

Meerdere signalen

In de Verwijsindex zien professionals, als er twee of meerdere professionals met dezelfde jeugdige aan het werk zijn. In overleg met de ouders (voor jeugdige tot 16 jaar) of de jeugdige zelf, kunnen deze professionals dan samen afspraken maken. Op die manier kunnen we voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op www.multisignaal.nl, Verwijsindex in de Jeugdwet en in de daarvoor opgestelde flyers voor ouders of verzorgers en jongeren.