Energietoeslag aanvragen

Voor veel mensen zijn dit jaar de kosten om het huis te verwarmen flink gestegen. Dat geldt ook voor de prijzen van de dagelijkse boodschappen en benzine. Hierdoor kunnen sommige mensen moeilijk rondkomen. Gemeente Woerden heeft daarom maatregelen getroffen om mensen die dat het hardst nodig hebben, te ondersteunen. Zo kan vanaf 1 november energietoeslag 2023 worden aangevraagd. Het gaat om een bedrag van €1.300,-.

U hoeft dit bedrag niet terug te betalen en het heeft geen gevolgen voor uw andere toeslagen. Als u vorig jaar al energietoeslag kreeg, hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt. Op de website van Ferm Werk ziet u hoe hoog uw maandinkomen mag zijn om energietoeslag aan te vragen.

Energietoeslag aanvragen
Ga naar: www.fermwerk.nl/energietoeslag