Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) Woerden

Wat doet de organisatie?

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is een belangenvereniging voor ouderen die de zelfstandigheid en keuzevrijheid voor 50-plussers wil vergroten. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. De bond zet zich hiervoor in bij landelijke, provinciale en lokale overheden en andere instanties. ANBO adviseert en informeert haar leden over verschillende onderwerpen. Er worden ook culturele, sportieve en recreatieve activiteiten georganiseerd en kortingen bedongen voor leden. Bijvoorbeeld op de zorgverzekering.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Activiteiten

Contactgegevens

Telefoonnummer
0348-466666