Buurtwerk.nl

Wat doet de organisatie?

Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in het sociale domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun buurt. Buurtwerk inspireert en bevraagt mensen naar hun talenten en benut de aanwezige krachten van bewoners, ondernemers en de omgeving.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Vrijwilligerswerk vinden
  • Vind ontmoetingsplekken
  • Hulp bij gezond eten en bewegen
  • Buurtbemiddeling
  • Gezelschap en activiteiten

Diensten op locatie