Careyn

Wat doet de organisatie?

Careyn is een een organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging, maatschappelijke dienstverlening en meer die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van de cliënten.

Careyn biedt onder meer de volgende ondersteuning:

 • hulp, verzorging en verpleging bij u thuis
 • personenalarmering
 • dagactiviteiten, dagbesteding
 • ondersteuning voor mantelzorgers
 • ondersteuning bij dementie
 • verschillende vormen van verzorgd wonen, waaronder verpleeghuizen
 • zorg in de laatste levensfase
 • specialistische zorg

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

 • Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase
 • Contact en alarmering
 • Verpleeghuis en woonzorgcentrum
 • Ondersteuning bij dementie
 • Dagbesteding met een indicatie/verwijzing
 • Verzorging en verpleging thuis

Contactgegevens