Coach4you

Wat doet de organisatie?

Wat is Coach4you?

Coach4you is een landelijk project, gericht op coaching van kinderen in de brugklas. Zij krijgen een steuntje in de rug  van een vrijwillige coach, die hen wekelijks thuis bezoekt. Meestal loopt de ondersteuning vanaf het einde van groep 8 t/m het begin van het tweede jaar van de middelbare school.

Voor wie is Coach4you?

Coach4you is voor leerlingen van wie de leerkracht van groep 8 en/of de IB’er vindt dat zij extra ondersteuning bij de overgang naar de brugklas kunnen gebruiken. De ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden, maar dit gaat altijd in overleg met de leerkracht van groep 8.

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote overgang voor kinderen. Zij krijgen te maken met een ander schoolsysteem, nieuwe leraren en klasgenoten en een ander schoolgebouw. Ook voor de ouders is deze overstap een grote verandering. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat niet alleen de ouders gemotiveerd zijn voor een coach, maar vooral ook het kind zelf!

Hoe werkt het?

De coach bezoekt de leerling éénmaal per week, één tot anderhalf uur thuis en kijkt waar deze ondersteuning bij nodig heeft. Hij/zij maakt de leerling wegwijs in het voortgezet onderwijs, helpt bij het leren plannen van huiswerk en het zoeken naar een goede methode om te leren. De coach besteedt ook aandacht aan het vinden van een rustige werkplek, waar de leerling zijn huiswerk kan maken.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Kinderen met een beperking
  • Kinderen met een gedragsprobleem
  • Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen
  • Hulp bij problemen op school

Contactgegevens