De Schutse

Wat doet de organisatie?

De Schutse is een kleine, landelijk opererende, identiteitsgebonden gehandicapten zorgorganisatie. Voor de door De Schutse te leveren Wlz-zorg hebt u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij kunnen u desgewenst behulpzaam zijn bij het aan- vragen van een indicatie. 

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Kinderen met een beperking
  • Beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

Contactgegevens

Bezoekadres
Stationsstraat 28, 4041CJ Kesteren
Routebeschrijving bekijken