Kindertherapeuticum

Wat doet de organisatie?

Het Kindertherapeuticum is een jeugdgezondheidscentrum op antroposofische grondslag. Kinderen van 0-18 jaar en hun ouders kunnen bij het centrum trecht voor advies, behandeling en begeleiding bij lichamelijke of psychische klachten en ontwikkelings- en opvoedvragen. Bij het Kindertherapeuticum werken o.a. kinderartsen, logopedisten, gezondheidspsychologen en diverse therapeuten.

Na het stellen van de diagnose wordt een plan van aanpak gemaakt, dat met de ouders wordt besproken. Hierna kan de behandeling van start gaan, bij het Kindertherapeuticum of elders. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van kennis uit de reguliere en antroposofische kindergeneeskunde.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Hoogbegaafdheid bij kinderen
  • Kinderen met een gedragsprobleem
  • Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen
  • Vragen over opvoeden
  • Ernstige dyslexie

Contactgegevens

Bezoekadres
Stationslaan 4, 3701EP Zeist
Routebeschrijving bekijken
Telefoonnummer
030-2511800