Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Wat doet de organisatie?

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is een organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Ondersteuning bij autisme
  • Omgaan met een beperking
  • Kinderen met een gedragsprobleem
  • Kinderen met een beperking
  • Hoogbegaafdheid bij kinderen
  • Vragen over opvoeden
  • Passend en speciaal onderwijs
  • Omgaan met een beperking
  • Kinderen met een gedragsprobleem
  • Hoogbegaafdheid bij kinderen

Contactgegevens

Bezoekadres
Weltevreden 4a, 3731AL De Bilt
Routebeschrijving bekijken
Telefoonnummer
030-2299800