Reinaerde

Wat doet de organisatie?

Reinaerde is een zorgorganisatie voor kinderen, jeugd en volwassenen in de regio Utrecht. Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar: ondersteuning thuis, in de kinderopvang en op school, dagbesteding in kindercentra, logeren, wonen, opvoedkundige ondersteuning en jeugdzorg. Voor volwassenen: ambulante ondersteuning en arbeidsintegratie, werk en dagbesteding, logeren en wonen. Voor zowel kinderen als volwassenen: diagnostiek, observatie, behandeling; specialistische ondersteuning, opleidingen en trainingen. 

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Kinderen met een beperking
  • Omgaan met een beperking
  • Dagbesteding met een indicatie/verwijzing
  • Beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Medisch kinderdagverblijf

Contactgegevens

Telefoonnummer
030-2299922