Vertroetel je Ouders

Wat doet de organisatie?

Vertroetel je Ouders is een kleinschalige organisatie voor begeleiding en ondersteuning aan ouderen die thuis, of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

Doel is om ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen, met zoveel mogelijk eigen regie. De kwaliteit van leven van de oudere wordt centraal gesteld met een maximale gemoedsrust voor de naasten.

 

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Ondersteuning voor mantelzorgers
  • Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase
  • Begeleiding thuis
  • Ondersteuning bij dementie
  • Buddy of maatje
  • Verzorging en verpleging thuis

Contactgegevens

Telefoonnummer
088-448333