Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH)

Wat doet de organisatie?

Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) begeleidt statushouders (asielzoeker met een verblijfsvergunning) die in de gemeente Woerden (met de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld) en de gemeente Oudewater komen wonen. Sinds 2022 voert VSGH de Wet Inburgering 2021 uit, samen met Ferm Werk en de gemeente. VSGH begeleidt op juridisch en maatschappelijk gebied. Ook geeft zij voorlichting op scholen en aan burgers. De werkzaamheden worden door goed opgeleide en bijgeschoolde vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders) én stagiairs uitgevoerd onder leiding van vaste medewerkers.

Concreet gaat dat om:

  1. Eerste opvang / introductie in de gemeente 
  2. Maatschappelijke begeleiding: aanmelden bij school voor inburgering, kinderen aanmelden op scholen. Opzetten van een administratie, afleggen van huisbezoeken, signaleren en zo nodig doorverwijzen.
  3. Juridische begeleiding: o.a. bij gezinshereniging trajecten
  4. Voorlichting / educatie: geven van voorlichting aan nieuwkomers over de Nederlandse samenleving. Geven van voorlichting op scholen, in kerken en andere instanties over het werk van VSGH en over vluchtelingen(procedures).
  5. Het organiseren van sociaal culturele activiteiten: bijeenkomsten voor mannen, vrouwen en het Sinterklaasfeest.

VSGH werkt nauw samen met haar ketenpartners: de gemeenten Woerden en Oudewater, de woningbouwcorporaties (de Woningraat en GroenWest) en Ferm Werk. Daarnaast wordt samengewerkt met tal van andere instanties, zoals het maatschappelijk burgerinitiatief Wij Zijn Woerden, Woerden Wijzer, Stadsteam Oudewater, de kerken en nog vele anderen.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Inburgeren in Nederland
  • Activiteiten
  • Hulp bij administratie
  • Hulp bij formulieren invullen
  • Maatschappelijk werk

Contactgegevens

Bezoekadres
de Bleek 7, 3447GV Woerden
Routebeschrijving bekijken
Telefoonnummer
0348-424986