VPTZ Nederland

Wat doet de organisatie?

VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Hulp en zorg in de laatste levensfase wordt thuis en in hospices gegeven. En ook steeds vaker in zorginstellingen.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Informatie over de laatste levensfase
  • Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase
  • Verblijf in een hospice
  • Verpleeghuis en woonzorgcentrum
  • Verzorging en verpleging thuis

Contactgegevens

Telefoonnummer
033-7601070