Zorgmetjou

Wat doet de organisatie?

Zorgmetjou biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staat de zorgvrager altijd centraal.

Zorgmetjou biedt een luisterend oor en gebruikt humor en creativiteit. Samen met de cliënt en/of familie worden er doelen gesteld en een persoonlijk plan gemaakt. Zo wordt er samen gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling. Doel is om in de eigen kracht te komen. Zodat de cliënt met zelfvertrouwen de uitdagingen in het dagelijks leven kan aangaan.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Luisterend oor
  • Kinderen met een gedragsprobleem
  • Omgaan met een beperking

Contactgegevens

Telefoonnummer
06-45208067