Zuster Jansen, Particuliere Thuiszorg

Wat doet de organisatie?

Zuster Jansen is een organisatie voor het leveren van particuliere thuiszorg voor zowel 24-uurs als 12-uurs zorg.  Er wordt gewerkt met professionele zorgverleners in kleinschalige zorgteams. Zuster Jansen geeft geen zorg in natura. U moet de kosten uit eigen middelen betalen. Als u een pgb heeft kunt u dit ook gebruiken.

Zuster Jansen levert zorg door heel Nederland en heeft geen wachtlijsten.

De website van Zuster jansen heeft een tweetal bloggen. In Leefwijzer vindt u informatie over gezond leven en de maatregelen die daar soms voor nodig zijn. Bijvoorbeeld over Alzheimer, palliatieve zorg en voeding. In Zorgkompas vindt u actuele informatie over thuiszorg, zorginstellingen en regeleingen in de zorg. Bijvoorbeeld over mantelzorg, respijtzorg en dagopvang voor ouderen.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Ondersteuning voor mantelzorgers
  • Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase
  • Verzorging en verpleging thuis

Contactgegevens

Telefoonnummer
020-6366837