Persoonsgebonden budget (pgb) en Zorg in natura (zin)

Als u hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), kunt u deze hulp krijgen in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Bij zorg in natura regelt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook wordt de administratie daaromheen geregeld. U kunt met de zorgaanbieder wel zelf afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Misschien bepaalt u liever zelf welke zorgaanbieder bij u komt. U kunt dan misschien een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Dat is een bedrag waarmee u zelf hulp of zorg kunt inkopen. Zorg via een pgb geeft meer vrijheid, maar u moet ook meer zelf regelen. U moet zelf contact met de zorgverlener leggen en daarmee afspraken maken. Die afspraken moeten worden vastgelegd in een contract. Ook moet u zelf de financiële administratie bijhouden.

Niet in alle gevallen kunt u een pgb krijgen. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar gaat met u in gesprek en onderzoekt of u (minimale) pgb-vaardigheden heeft. Als u zelf wilt kijken of u de nodige vaardigheden heeft, kunt u bij "Meer lezen" onder aan deze pagina de folder van de Rijksoverheid eens doornemen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).Meer informatie over Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €19 per maand.Meer informatie over Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan bekijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg bij uw situatie past.Meer informatie over Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past.Meer informatie over Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Krijgt uw kind jeugdhulp volgens de Jeugdwet? Dat kan via zorg in natura. Als u hulp wilt van een organisatie die geen contract met de gemeente heeft, kunt u deze zorg inkopen via een pgb.Meer informatie over Financiering Jeugdwet en organisaties die daarbij kunnen helpen.