Aangepaste en speciale fietsen

Bent u (deels) afhankelijk voor uw vervoer van een fiets? Maar heeft u moeite met fietsen? Heeft u problemen met uw evenwicht of met bewegen? Misschien heeft u dan iets aan een aangepaste fiets of een speciale fiets. Bijvoorbeeld een driewielfiets, een rolstoelfiets of een duofiets. Voor een aangepaste fiets gelden bepaalde voorwaarden, die de casemanager met u zal bespreken tijdens het onderzoek van de aanvraag.

Voor aanpassingen aan uw fiets vanuit de Wmo betaalt u het abonnementstarief.

Organisaties

1 - 2 van 2 resultaten
  1. >

    Veilig Verkeer Nederland

    Organisatie

    Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt mensen en organisaties om zelf, heel makkelijk, een bijdrage te leveren om het verkeer veiliger te maken.

  2. A