Alle hulp

Op deze pagina ziet u alle hulp. Deze hulp is gekoppeld een onderwerpen en aan organisaties. Als u wilt zoeken naar een speciaal onderwerp, kunt u gebruik maken van het zoekveld boven aan de pagina. Ook kunt u gebruik maken van de link “Alle thema’s” of “Organisaties” in de blauwe balk hierboven.
 • Aan de slag met uw initiatief

  Een initiatief is een goed idee om uw buurt nog leuker, gezelliger en beter te maken. Misschien wilt u advies bij het uitvoeren van uw idee.

 • Aangepaste auto

  Heeft u moeite met autorijden? Bijvoorbeeld door een beperking of door ouderdom? U kunt uw eigen auto laten aanpassen.

 • Aangepaste en speciale fietsen

  Bent u afhankelijk voor uw vervoer van een fiets? Maar heeft u moeite met fietsen? Misschien komt u in aanmerking voor een aangepaste fiets.

 • Abonnementstarief betalen (Wmo)

  Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.

 • Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

  Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €19 per maand.

 • Activiteiten

  Activiteiten helpen bij het leggen van contacten, zijn leerzaam en goed voor de persoonlijke ontwikkeling.

 • Advies van een cliëntondersteuner

 • Andere mantelzorgers ontmoeten

  Elkaar kunnen ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Ontdekken dat u niet de enige bent.

 • Begeleiding thuis

  U heeft begeleiding nodig als u thuis woont en behoefte heeft aan praktische en sociale hulp in het dagelijks leven.

 • Beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

  Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er verschillende woonvormen.

 • Beschermd wonen voor mensen met psychische klachten

  Neem contact op met WoerdenWijzer als u een vraag heeft over beschermd wonen.

 • Betaald werk vinden met een beperking

  Heeft u een beperking en wilt u graag werken? Daar zijn zeker mogelijkheden voor.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Als uw bedrijf financiële problemen heeft of u wilt een eigen bedrijf starten, kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen.

 • Bijstandsuitkering

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering? U kunt contact opnemen met Ferm Werk.

 • Boodschappen

  Soms gaat boodschappen doen niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld als u ouder wordt of een beperking heeft. Er zijn verschillende oplossingen.

 • Buddy of maatje

  Een buddy is een vrijwilliger die structureel ondersteuning biedt (bij voorkeur een dagdeel per week) aan iemand die ernstig ziek is.

 • Buurtbemiddeling

  Om prettig te wonen is rekening met elkaar houden belangrijk. Een goede sfeer in de buurt maak je met elkaar. Daar is iedereen verantwoordelijk voor.

 • Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van FermWerk.

 • Contact en alarmering

  Woont u alleen? Dan is het een prettig idee als u zaken als alarmering en regelmatig contact met anderen goed geregeld hebt.

 • Crisisdienst

  Heeft u of iemand anders psychische problemen en binnen 24 uur hulp nodig? Bel dan meteen uw huisarts of behandelaar. Deze kan de crisisdienst voor u oproepen.

 • Dagbesteding met een indicatie/verwijzing

  Wilt u graag uw dag zinvol organiseren, wilt u uzelf verder ontwikkelen en ontdekken waar uw kracht en talenten liggen? Wilt u graag in contact komen met andere mensen en samen activiteiten ondernemen?

 • Dakloosheid

  Dakloos of thuisloos raken is nu niet iets, waar u op zit te wachten. Toch overkomt het meer mensen, dan u eigenlijk zou denken.

 • Discriminatie

  Het is belangrijk discriminatie te herkennen en aan te pakken.

 • Een opleiding of cursus vinden

  Een cursus of opleiding vinden kunt u zelf doen. Zoeken op internet is de makkelijkste manier.

 • Eigen bedrijf starten

  Bij het starten van een eigen bedrijf komt een heleboel kijken, zoals o.a. het schrijven van een ondernemingsplan.

 • Emotionele hulp bij scheiding

  Een scheiding is een gebeurtenis met grote gevolgen. Door een scheiding verandert er veel in uw eigen leven, maar ook in het leven van uw partner en kinderen.

 • Ergotherapie

  Heeft u moeite met dagelijkse activiteiten? De ergotherapeut kan u helpen om handelingen zelfstandiger of met minder klachten uit te voeren.

 • Ernstige dyslexie

  Een aanvraag voor vergoeding voor hulp bij dyslexie gebeurt via Passenderwijs.

 • Extra's bij een laag inkomen

  Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen.

 • Financiering Jeugdwet

  Krijgt uw kind jeugdhulp volgens de Jeugdwet? Dat kan via zorg in natura. Als u hulp wilt van een organisatie die geen contract met de gemeente heeft, kunt u deze zorg inkopen via een pgb.

 • Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Fokuswoning

  Heeft u een lichamelijke beperking? En wilt u zo zelfstandig mogelijk leven? Dan kan een Fokuswoning de oplossing zijn.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een speciale parkeerplaats voor mensen met een beperking. U krijgt dan een parkeerplaats waar alleen u mag parkeren.

 • Geldkrant Woerden

  Gemeente Woerden heeft, vanaf 2019, in samenwerking met het Nibud meerdere Geldkranten gemaakt.

 • Geldzaken op orde houden

  Bent u het overzicht over uw geldzaken kwijt? Of vindt u het moeilijk om slim met geld om te gaan?

 • Geloofsgemeenschappen

  Een geloofsgemeenschap of religieuze gemeenschap is een verzameling mensen die dezelfde religie aanhangen of de organisatie daarvan.

 • Gemeentelijke belastingen

 • Gezelschap en activiteiten

  Mensen hebben elkaar nodig. Contact met andere mensen is goed voor iedereen. Zoekt u gezelschap of wilt u iets leuks doen?

 • Groepswonen en verzorgd wonen voor senioren

  Als u ouder wordt, kan uw huis of buurt minder geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat uw huis of tuin te groot is. Of u kunt de trap niet meer op.

 • Hoogbegaafdheid bij kinderen

  Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.

 • Huisartsenzorg

  Met lichamelijke en psychische klachten kunt u bij uw huisarts terecht. Die bekijkt samen met u welke oplossing het beste bij uw situatie past.

 • Huishoudelijke hulp

  Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken.

 • Huiswerkbegeleiding

  Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen met bijles en huiswerkbegeleiding.

 • Hulp aan een verslaafde

  Sommige mensen komen in de problemen door een verslaving. Bijvoorbeeld door een verslaving aan drank, drugs of gokken.

 • Hulp bij administratie

  Sommige mensen vinden een administratie bijhouden lastig. Heeft u geen overzicht over uw post? Vindt u het moeilijk om brieven te lezen?

 • Hulp bij formulieren invullen

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Er zijn organisaties in de gemeente die u hiermee kunnen helpen. Deze hulp is gratis.

 • Hulp bij gezond eten en bewegen

  Heeft u hulp nodig bij gezond eten en bewegen? Er zijn allerlei organisaties die u kunnen ondersteunen.

 • Hulp bij huiselijk geweld

  Wordt u mishandeld of misbruikt? Kent u iemand anders die wordt mishandeld of misbruikt? Kom in actie!

 • Hulp bij koken en/of samen eten

  Wilt u samen met anderen genieten van een gezonde warme maaltijd? Wilt u iemand uit uw buurt zoeken die voor u kan koken? Of wilt u gebruik maken van een maaltijdservice?

 • Hulp bij lezen en schrijven

  Heeft u geen inburgeringsplicht? Wilt u toch de Nederlandse taal leren? Dat kan.

 • Hulp bij mishandeling

  Denkt u dat er bij iemand in uw omgeving sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis

 • Hulp bij overspannenheid en burn-out

  Voelt u zich soms gespannen of gestrest? Geen zorgen, er zijn manieren om hiermee om te gaan.

 • Hulp bij pesten

  Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pesten.

 • Hulp bij pleegzorg

  Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pleegzorg.

 • Hulp bij problemen op school

  Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand?

 • Hulp bij reparatie

  Heeft u iets wat kapot is? Bijvoorbeeld een elektrisch apparaat, kleding, meubels of speelgoed?

 • Hulp bij somberheid en depressie

  Wanneer gaat somberheid over in een depressie? Het verschil zit vooral in de duur en de hevigheid van de gevoelens.

 • Hulp en advies bij rouw

  Heeft u een dierbare verloren? Er zijn diverse organisaties waarmee u hierover kunt praten.

 • Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase

  Kent u iemand in de laatste levensfase die thuis wil sterven? Wilt u zelf in uw vertrouwde omgeving sterven?

 • Hulp van een bewindvoerder

  Kunt u uw eigen geldzaken niet regelen? Dan kan de rechter uw eigen geld door iemand anders laten beheren. Dat wordt onder bewind stellen genoemd.

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Prettig wonen is belangrijk. Hulpmiddelen en aanpassingen in uw huis kunnen voor meer woonplezier zorgen. Op internet vindt u veel handige hulpmiddelen.

 • Huurtoeslag

  Het is belangrijk dat uw woonkosten bij uw inkomen passen. Woont u in een huurhuis en zijn de kosten te hoog voor uw inkomen?

 • Inburgeren in Nederland

  Bent u inburgeringsplichtig? Dan krijgt u een inburgering op maat.

 • Informatie over de laatste levensfase

  Wilt u meer weten over de laatste levensfase? Bijvoorbeeld over het bespreekbaar maken van de dood, of over contact met lotgenoten?

 • Kinderen met een beperking

  Is uw kind geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Of heeft uw kind dit op latere leeftijd gekregen?

 • Kinderen met een gedragsprobleem

  Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.

 • Kinderopvang betalen

  Kinderopvang is duur. Wellicht kunt u alternatieven bedenken om te besparen op de kosten van de kinderopvang bijvoorbeeld door vrienden, familie of buren vragen om op te passen.

 • Klussen

  Soms zijn er klusjes in of om uw huis die moeten gebeuren. Bijvoorbeeld een lamp vervangen, of een beugel ophangen.

 • Kwaliteit van het onderwijs

  Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de opvang van kinderen moet van goede kwaliteit zijn.

 • Leerlingenvervoer

  Alle kinderen moeten naar school gaan. Soms hebben kinderen hulp nodig om op school te komen.

 • Leerwerkbaan

  Wil je naar school gaan en werken combineren? Bij een leerbaan of op een leerwerkplek kan dat tegelijk.

 • Luisterend oor

  Heeft u vragen of problemen en wilt u hier met iemand over praten? Dan kan het goed zijn om contact te maken met iemand die dit luisterend oor kan bieden.

 • Maatschappelijk werk

  Heeft u relatieproblemen, opvoedvragen of zijn er spanningen in het gezin? Of heeft u schulden of problemen met rouwverwerking?

 • Medisch kinderdagverblijf

  Een medisch kinderdagverblijf verzorgt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een ernstige achterstand in hun ontwikkeling.

 • Nieuwe mensen leren kennen

  Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Dat kan op veel manieren.

 • Oefenen met solliciteren

  Heeft u een vacature gevonden die bij u past? Dan moet u eerst solliciteren. Solliciteren betekent dat u zichzelf voorstelt aan de werkgever.

 • Omgaan met een beperking

  Leven met een beperking of chronische ziekte is voor iedereen anders. Wilt u meedoen aan activiteiten of wilt u graag hulp?

 • Onafhankelijke hulp bij scheiding

  Een scheidingsbemiddelaar, scheidingscoach of scheidingsmediator kan u helpen om op een goede manier uit elkaar te gaan.

 • Ondersteuning bij autisme

  Er zijn organisaties die u kunnen helpen bij het omgaan met autisme.

 • Ondersteuning bij dementie

  Heeft u het vermoeden dat u of een ander last heeft van dementie? Neem dan contact op met uw huisarts.

 • Ondersteuning voor mantelzorgers

  Iemand anders helpen als mantelzorger is soms zwaar. Soms heeft u zelf een beetje hulp nodig.

 • Ouderschapsplan en omgangsregeling

  Gaat u scheiden en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u een ouderschapsplan maken.

 • Parkeren

  Heeft u een beperking? Misschien komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Passend en speciaal onderwijs

  Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.

 • Psychologische hulp

  Heeft u lichte psychische klachten of sociale problemen? Dan kunt u op internet terecht voor online hulp.

 • Regiotaxi

  De Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur. De chauffeur haalt u bij de voordeur van uw woning op.

 • Rijden met een scootmobiel

  U kunt zelf een scootmobiel kopen. Gebruikt u de scootmobiel af en toe? Of alleen in een bepaalde tijd van het jaar? Dan kan huren goedkoper zijn.

 • Samen fietsen

  Is zelfstandig fietsen moeilijk voor u? Bijvoorbeeld omdat u niet meer goed kunt trappen? Of omdat u niet goed meer kunt zien?

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden of geldproblemen? Of verwacht u deze problemen te krijgen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

 • Sport en spel

  Sporten en bewegen is gezond voor iedereen. Door elke dag te bewegen voelt u zich lekker in uw vel en blijft u gezond.

 • Stoppen met een verslaving

  Wilt u met uw verslaving stoppen? Goede hulp maakt stoppen mogelijk.

 • Taxi

  Wilt u ergens naartoe gaan? Een taxi brengt u waar u moet zijn. Meestal betaalt u zelf de kosten van taxivervoer. Soms worden taxikosten voor u betaald.

 • Test aanbod

  Samenvatting test aanbod

 • Thuiszorg

  Is de zorg te zwaar geworden voor uw omgeving? Of is er te weinig hulp? Dan is thuiszorg een optie. Dat is zorg bij mensen thuis.

 • Tijdelijke woonruimte

  Bent u onverwacht dakloos geworden? Kent u iemand die onverwacht dakloos is geworden? Bijvoorbeeld door relatieproblemen, mishandeling of schulden?

 • Tips om werkervaring te krijgen

  Lukt het u (nog) niet om betaald werk te vinden? Heeft u niet eerder ergens gewerkt? Of is dat lang geleden? Zorg dan eerst dat u werkervaring krijgt.

 • Tips voor een gezonde leefstijl

  Een gezonde leefstijl heeft veel voordelen. Je voelt je fit en je hebt meer energie. Wil je meer weten over gezond leven?

 • Tuinieren

  U wilt graag van uw tuin genieten. Lukt het niet om deze zelf bij te houden? Op internet vindt u handige tips en gereedschap om tuinieren makkelijker te maken.

 • Uitzendwerk

  Een uitzendbureau brengt werkgevers en werkzoekers met elkaar in contact. Zij kunnen u helpen om geschikt werk te vinden.

 • Valys

  Wilt u reizen naar een bestemming buiten de regio en heeft u moeite met lopen of autorijden? Dan kunt u met de Valys reizen.

 • Verblijf in een hospice

  Kunt u uw laatste levensfase niet in uw eigen huis doorbrengen? Kent u iemand waarbij dat niet kan? Misschien kunt u dan naar een hospice.

 • Verplaatsen met een rolstoel

  Een rolstoel is een hulpmiddel dat wordt gebruikt door mensen die niet in staat zijn om langere afstanden te lopen of helemaal niet kunnen lopen.

 • Verpleeghuis en woonzorgcentrum

  Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.

 • Vervoer door vrijwilligers

  Als u geen eigen vervoer heeft, kan een vrijwilliger u misschien helpen.

 • Verzorging en verpleging thuis

  Als u niet meer zonder verzorging of verpleging kunt, is het mogelijk om deze zorg thuis te krijgen.

 • Verzuim

  Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten van de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht.

 • Vind ontmoetingsplekken

  Een overzicht van ontmoetingsplekken.

 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) achterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

 • Vragen over opvoeden

  Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Vindt u opvoeden soms lastig? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.

 • Vrijwilligerswerk vinden

  Er zijn organisaties die u helpen passend vrijwilligerswerk te vinden.

 • Waar kan ik terecht bij seksueel misbruik?

  Bent u het slachtoffer van seksueel misbruik? Of kent u iemand waarvan u denkt dat die seksueel misbruikt wordt? Blijf er niet mee rondlopen!

 • Waardering voor mantelzorgers

  Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving.

 • Wassen en strijken

  Het is belangrijk om schone kleding, beddengoed en handdoeken te hebben. Lukt het niet (meer) om alles zelf te wassen en te strijken?

 • Wat is er aan cultuur in Woerden?

  Wilt u overzicht in wat er is op het gebied van cultuur in Woerden?

 • Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen

  Is uw kind bang of verlegen? Heeft uw kind faalangst of psychische klachten? Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.

 • Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

  Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan bekijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg bij uw situatie past.

 • Wonen met begeleiding (begeleid wonen)

  Wilt u begeleiding bij zelfstandig wonen? WoerdenWijzer kan u verder helpen.

 • Woonkosten verlagen

  Woonkosten zijn kosten die u moet maken om te wonen. Bijvoorbeeld hypotheekkosten of huurkosten en de kosten van elektriciteit, gas en water.

 • Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

  Soms wonen de jeugdigen niet in dezelfde gemeente als de ouders. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt dan welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp.

 • Woonruimte zoeken

  Bent u op zoek naar woonruimte? Bedenk eerst of u een koop- of een huurhuis wilt.

 • Zelf werk vinden en solliciteren

  Betaald werk vinden moet u zelf doen. U kunt op internet zoeken naar vacatures. Of uzelf aanmelden bij uitzendbureaus.

 • Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

  Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner of ouder? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg).

 • Zorgoutlet

  Zorgoutlets zijn voor de aanschaf van nieuwe en tweedehands hulpmiddelen.

 • Zorgtoeslag

  Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u recht op zorgtoeslag.

 • Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

  Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past.