Kwaliteit van het onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Daar moeten kinderen, leerlingen, studenten en hun ouders of verzorgers op kunnen vertrouwen. Of het nu gaat om een basisschool, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.

De Onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van scholen en voor- en vroegschoolse educatie.

Organisaties

1 - 1 van 1 resultaten
  1. A

    Onderwijsinspectie

    Organisatie

    De Inspectie van het Onderwijs bekijkt jaarlijks of er aanwijzingen zijn dat scholen onvoldoende kwaliteit leveren.