Verzorging en verpleging thuis

U merkt dat het thuis niet meer alleen lukt. Dat u bijvoorbeeld problemen heeft met douchen. Of dat u het lastig vindt om uw medicijnen op het juiste moment in te nemen. In zulke gevallen kan verpleging en verzorging thuis een oplossing voor u zijn. Verpleging en verzorging thuis wordt ook wel wijkverpleging genoemd.

Om verpleging en verzorging thuis te regelen, neemt u contact op met uw huisarts, een wijkverpleegkundige of thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Ook een transferverpleegkundige uit het ziekenhuis kan u helpen, wanneer u vanuit het ziekenhuis naar huis moet, maar sommige dingen niet meer zelf kunt.

De wijkverpleegkundige bespreekt met u de situatie en stelt de indicatie. De indicatie bepaalt of u recht heeft op verpleging en verzorging thuis.

Verpleging en verzorging thuis wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Verpleging en verzorging thuis gaat niet ten koste van het eigen risico. Als u een persoonsgebonden budget (PGB) of een volledige restitutiepolis heeft, dan kunt u uit alle organisaties kiezen. Een PGB vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Als u een naturapolis heeft dan is het belangrijk om uw zorgverzekeraar te vragen om een overzicht van gecontracteerde organisaties. Dit is belangrijk omdat bij een naturapolis alleen gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed.

Organisaties

1 - 18 van 18 resultaten
 1. >
 2. A

  Stichting Zorggroep Sint Maarten

  Organisatie

  Stichting Zorggroep Sint Maarten is een zorgorganisatie, die met name ouderen helpt om de kwaliteit van hun leven te behouden of te verbeteren.

 3. B

  Stichting de Mantelmeeuw

  Organisatie

  De Mantelmeeuw ondersteunt mensen in de laatste levensfase (terminale zorg) en hun naasten.

 4. >

  VPTZ Nederland

  Organisatie

  VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is de koepelorganisatie voor organisaties van vrijwilligers die hulp en zorg geven in de laatste le

 5. >

  Vertroetel je Ouders

  Organisatie

  Vertroetel je Ouders is een kleinschalige organisatie voor begeleiding en ondersteuning aan ouderen die thuis, of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.<

 6. >

  Livorde Zorg

  Organisatie

  Livorde begeleidt mensen, die hulp nodig hebben, in hun eigen woning bij de dagelijkse gang van zaken.

 7. >

  Vierstroom

  Organisatie

  Vierstroom is een organisatie, die thuiszorg biedt, om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

 8. >

  Tamarinde

  Organisatie

  Jan Piet de Wit van Tamarinde is Laatste Levensfasebegeleider.

 9. >
 10. C

  Stichting De Rijnhoven

  Organisatie

  De Rijnhoven ondersteunt kwetsbare ouderen bij het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 11. >

  Vitaal Thuiszorg

  Organisatie

  Vitaal Thuiszorg is een landelijke organisatie voor thuiszorg.

 12. >

  Alfa & Zorg

  Organisatie

  Alfa & Zorg is een thuiszorginstelling. U kunt hier ondersteuning krijgen bij het huishouden en andere taken thuis.

 13. >

  De Thuiszorg Student

  Organisatie

  De Thuiszorg Student biedt een vorm van comfort diensten welke ook een vorm is van (particuliere) thuiszorg.

 14. >

  Allerzorg

  Organisatie

  Allerzorg Utrecht Zuid levert thuiszorg, palliatieve zorg en kraamzorg.

 15. >

  Careyn

  Organisatie

  Careyn is een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van de cliënten.

 16. >

  Senior Service B.V.

  Organisatie

  Senior Service is een landelijke organisatie die aanvullende mantelzorg verleent aan ouderen.

 17. >
 18. >

  Saar aan Huis Het Groene Hart

  Organisatie

  Saar aan Huis is een klantgerichte, particuliere organisatie die passende hulp biedt aan ouderen die ondersteuning nodig hebben om comfortabel en verantwoord