Begeleiding thuis

U heeft begeleiding nodig als u thuis woont en behoefte heeft aan praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Misschien kunt u hulp gebruiken bij:

 • Het onderhouden van sociale contacten
 • Het plannen van dagelijkse activiteiten
 • Het regelen van uw financiën en administratie
 • Het voortbewegen in en buiten uw huis
 • Het omgaan met andere mensen
 • Problemen met denken, concentreren en waarnemen
 • Problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

In de gemeente zijn veel vrijwilligers actief. Zoekt u gezelschap? U kunt met een maatje op stap gaan. Zoekt u praktische hulp? Bij uw financiën of administratie kunnen deskundige vrijwilligers helpen. Dat geldt ook voor klusjes in en om het huis.

 

Organisaties

1 - 26 van 33 resultaten
 1. >

  Inzowijs

  Organisatie

  Inzowijs begeleidt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.

 2. >

  Tzorg Utrecht

  Organisatie

  Tzorg geeft hulp bij het huishouden aan ouderen en mensen met lichamelijke of psychische problemen.

 3. A

  BeActive

  Organisatie

  BeActive is een organisatie die vooral werkt met kinderen met een aan autisme verwante stoornis en/of kinderen met a.d.h.d./gedragsproblemen.

 4. B

  Cum Cura

  Organisatie

  Cum Cura begeleidt kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen met ADHD, ADD, PDD-NOS en beperkingen in het autistisch spectrum, zoals het syndroom van Asperger.

 5. >

  impegno

  Organisatie

  impegno is een GGZ-instelling en biedt zowel ambulante als poliklinische zorg voor mensen en gezinnen met psychische problemen.

 6. C

  Kwintes

  Organisatie

  Kwintes begeleidt mensen met psychiatrische kwetsbaarheid, psychosociale problemen en verslaving.

 7. D

  Ouders en Autisme

  Organisatie

  Ouders en Autisme geeft ambulante gezinsbegeleiding aan gezinnen met een of meer gezinsleden met autisme.

 8. E

  Alja Zorg en Wonen

  Organisatie

  ALJA Zorg en Wonen geeft hulp en begeleiding aan huis aan gezinnen met opvoedproblemen en aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problem

 9. >

  Arkemeyde - 's Heeren Loo

  Organisatie

  Arkemeyde is onderdeel van 's Heeren Loo. Arkemeyde begeleidt, ondersteunt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking.

 10. F

  Zorg-Los

  Organisatie

  Zorg-Los is een kleine zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of andere psychische en/of psychiatrische proble

 11. G

  Stichting ASVZ

  Organisatie

  ASVZ is een zorgorganisatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen.

 12. H
 13. I
 14. J
 15. K

  Timon

  Organisatie

  Timon is een jeugdzorgorganisatie voor jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar en hun gezin.

 16. L

  Voorzet

  Organisatie

  Voorzet is een organisatie die gespecialiseerd is in begeleiding en behandeling van volwassenen met autisme.

 17. >

  Alfa & Zorg

  Organisatie

  Alfa & Zorg is een thuiszorginstelling. U kunt hier ondersteuning krijgen bij het huishouden en andere taken thuis.

 18. M

  Stichting Ontmoeting

  Organisatie

  Stichting ontmoeting is een christelijke organisatie die vastgelopen mensen helpt om hun leven weer op orde te krijgen.

 19. >

  Jan Arends

  Organisatie

  De coaches van Jan Arends zorgen voor ambulante begeleiding van jongeren en volwassenen die het houvast in hun leven tijdelijk kwijt zijn.

 20. N
 21. O

  Activisie

  Organisatie

  Activisie biedt specifieke en gespecialiseerde begeleiding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) met een hoge mate van zelfredzaamheid.

 22. P
 23. Q

  Abrona NUdoen! In de bieb

  Organisatie

  Abrona helpt mensen bij het dagelijks leven. Bij Abrona hebben ze veel ervaring met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

 24. >

  Vertroetel je Ouders

  Organisatie

  Vertroetel je Ouders is een kleinschalige organisatie voor begeleiding en ondersteuning aan ouderen die thuis, of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.<

 25. >

  Praktijk Papaver

  Organisatie

  Praktijk Papaver helpt u bij allerlei verliessituaties.

 26. >

  Huishouden op Orde

  Organisatie

  Huishouden op Orde biedt als opruimcoach en budgetcoach hulp bij opruimen in huis en orde in de administratie.