Kinderen met een gedragsprobleem

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger zoekt u misschien informatie en advies, of hulp en ondersteuning. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met gedragsproblemen.

Organisaties

1 - 26 van 45 resultaten
 1. A

  William Schrikker Stichting

  Organisatie

  De William Schrikker Stichting biedt hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met ee

 2. B

  De Rading Jeugd & Opvoedhulp

  Organisatie

  De Rading Jeugd- & Opvoedhulp verleent gespecialiseerde jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in Midden-Nederland.

 3. C

  Lijn 5

  Organisatie

  Lijn5 biedt behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met én zonder licht verstandelijke beperking.

 4. D

  Kindertherapeuticum

  Organisatie

  Het Kindertherapeuticum behandelt gezondheids-, ontwikkelings- en gedragsproblemen van kinderen.

 5. E

  Intermetzo

  Organisatie

  Intermetzo is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie.

 6. F

  De Waag

  Organisatie

  De Waag is een landelijk centrum voor jongeren en volwassenen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond en een psychische stoornis hebben.<

 7. G

  Care Express Utrecht

  Organisatie

  Care Express biedt specialistische jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

 8. H

  Cum Cura

  Organisatie

  Cum Cura begeleidt kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen met ADHD, ADD, PDD-NOS en beperkingen in het autistisch spectrum, zoals het syndroom van Asperger.

 9. >

  impegno

  Organisatie

  impegno is een GGZ-instelling en biedt zowel ambulante als poliklinische zorg voor mensen en gezinnen met psychische problemen.

 10. I

  Carehouse

  Organisatie

  CareHouse biedt kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.

 11. J

  OnderwijsAdvies ONL

  Organisatie

  OnderwijsAvies biedt zorg bij hoogbegaafdheid bij kinderen, ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsmatige ontwikkelingsvragen.

 12. K

  Stek

  Organisatie

  Stek Jeugdhulp werkt met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van hun problemen bij opgroeien en opvoeden.

 13. L

  Pedagogische Praktijk Woerden

  Organisatie

  De vrijgevestigde Pedagogische Praktijk Woerden (PPW) behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen.

 14. >

  De Opvoeddesk

  Organisatie

  De Opvoeddesk biedt ondersteuning bij de opvoeding en bij leer- en gedragsproblemen van kinderen.

 15. M

  KOC Diensten

  Organisatie

  KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan, vanuit een christelijke levensbeschouwing.

 16. >

  Harmonie in Hulp & Zorg

  Organisatie

  Harmonie in Hulp & Zorg is een hulporganisatie voor ondersteuning en coaching van mensen met een diverse culturele achtergrond in alle leefgebieden en le

 17. N

  Invivo Kids

  Organisatie

  Invivo Kids is een hulporganisatie voor kinderpsychologie en -psychiatrie.

 18. O

  OOPP

  Organisatie

  OOPP is de praktijk van orthopedagoog en psycholoog Anja Albrecht.

 19. P

  PRT Centrum

  Organisatie

  Het PRT Centrum biedt behandeling aan ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme, en aan kinderen en jongeren zelf.

 20. Q

  Youké

  Organisatie

  Youké is een grote organisatie voor jeugdzorg. Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar.

 21. R

  RIOzorg

  Organisatie

  RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) behandelt kinderen van 4 tot 12 jaar met ontwikkelings- en leerproblemen.

 22. S

  Timon

  Organisatie

  Timon is een jeugdzorgorganisatie voor jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar en hun gezin.

 23. T

  Machteld Blekkenhorst

  Organisatie

  Machteld Blekkenhorst is orthopedagoog. In haar praktijk behandelt ze kinderen en/of ouders wanneer het op school of thuis niet gaat zoals verwacht.

 24. U

  Kinderkwesties

  Organisatie

  KinderKwesties is de praktijk van kinderpsycholoog Irma van Deutekom.

 25. V

  De Opvoedpoli/Care-Express

  Organisatie

  De Opvoedpoli/Care-Express biedt jeugd ggz, opvoedhulp en jeugdhulp voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar.

 26. W

  Yes We Can Clinics

  Organisatie

  Yes We Can Clinics in Eindhoven behandelt jongeren van 13 tot en met 23 jaar met complexe gedragsproblemen en verslavingen.