Kinderen met een gedragsprobleem

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger zoekt u misschien informatie en advies, of hulp en ondersteuning. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met gedragsproblemen.

Organisaties

1 - 26 van 55 resultaten
 1. A

  De Rading Jeugd & Opvoedhulp

  Organisatie

  De Rading Jeugd- & Opvoedhulp verleent gespecialiseerde jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in Midden-Nederland.

 2. B

  Kindertherapeuticum

  Organisatie

  Het Kindertherapeuticum behandelt gezondheids-, ontwikkelings- en gedragsproblemen van kinderen.

 3. C

  Care Express Utrecht

  Organisatie

  Care Express biedt specialistische jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

 4. >

  impegno

  Organisatie

  impegno is een GGZ-instelling en biedt zowel ambulante als poliklinische zorg voor mensen en gezinnen met psychische problemen.

 5. D

  Carehouse

  Organisatie

  CareHouse biedt kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.

 6. E

  Pedagogische Praktijk Woerden

  Organisatie

  De vrijgevestigde Pedagogische Praktijk Woerden (PPW) behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen.

 7. >

  De Opvoeddesk

  Organisatie

  De Opvoeddesk biedt ondersteuning bij de opvoeding en bij leer- en gedragsproblemen van kinderen.

 8. F

  KOC Diensten

  Organisatie

  KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan, vanuit een christelijke levensbeschouwing.

 9. >

  Harmonie in Hulp & Zorg

  Organisatie

  Harmonie in Hulp & Zorg is een hulporganisatie voor ondersteuning en coaching van mensen met een diverse culturele achtergrond in alle leefgebieden en le

 10. G

  OOPP

  Organisatie

  OOPP is de praktijk van orthopedagoog en psycholoog Anja Albrecht.

 11. H

  PRT Centrum

  Organisatie

  Het PRT Centrum biedt behandeling aan ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme, en aan kinderen en jongeren zelf.

 12. I

  Youké

  Organisatie

  Youké is een grote organisatie voor jeugdzorg. Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar.

 13. J

  Timon

  Organisatie

  Timon is een jeugdzorgorganisatie voor jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar en hun gezin.

 14. K

  Machteld Blekkenhorst

  Organisatie

  Machteld Blekkenhorst is orthopedagoog. In haar praktijk behandelt ze kinderen en/of ouders wanneer het op school of thuis niet gaat zoals verwacht.

 15. L

  Kinderkwesties

  Organisatie

  KinderKwesties is de praktijk van kinderpsycholoog Irma van Deutekom.

 16. M

  De Opvoedpoli/Care-Express

  Organisatie

  De Opvoedpoli/Care-Express biedt jeugd ggz, opvoedhulp en jeugdhulp voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar.

 17. N

  Focuz Behandelcentrum

  Organisatie

  Focuz Behandelcentrum is een jeugdhulporganisatie voor kinderen met leer- of gedragsproblemen.

 18. >

  Handjehelpen regio Utrecht

  Organisatie

  Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie die praktische hulp geeft aan kinderen en volwassenen bij wie sommige dingen niet vanzelf gaan.

 19. O
 20. >

  Reflex in Beeld

  Organisatie

  Reflex in Beeld geeft individuele hulp aan kinderen en volwassen.

 21. >

  Zorgmetjou

  Organisatie

  Zorgmetjou biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking.

 22. P

  Groei door Ervaring

  Organisatie

  Groei door Ervaring werkt aan het herstel of de voorkoming van verergering van gedragsproblemen.

 23. Q

  RIOzorg

  Organisatie

  RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) behandelt kinderen van 4 tot 12 jaar met ontwikkelings- en leerproblemen.

 24. R

  De Waag

  Organisatie

  De Waag is een landelijk centrum voor jongeren en volwassenen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond en een psychische stoornis hebben.<

 25. S

  HIPPP

  Organisatie

  Het HIPPP is een éénmanspraktijk voor psychotherapie voor volwassenen en voor hulp aan kinderen, adolescenten en hun ouders.

 26. >

  Yes We Can Clinics

  Organisatie

  Yes We Can Clinics in Eindhoven behandelt jongeren van 13 tot en met 23 jaar met complexe gedragsproblemen en verslavingen.