Geldzaken op orde houden

Bent u het overzicht over uw geldzaken kwijt? Of vindt u het moeilijk om slim met geld om te gaan? Zijn er bijzonderheden die de geldzaken extra ingewikkeld maken? Zoals een ziekte of werkloosheid.

Probeer overzicht te krijgen door uw administratie op orde te brengen. Heeft u hier hulp bij nodig? Er zijn verschillende organisaties die u hierbij kunnen helpen.

Organisaties

1 - 9 van 9 resultaten
 1. A

  Kwadraad Woerden

  Organisatie

  Bij Kwadraad Woerden kunt u terecht voor Maatschappelijk werk, de Sociaal Raadslieden, het Pedagogisch bureau en Buurtbemiddeling.

 2. >

  Budgetkring Woerden

  Organisatie

  De Budgetkring is een werkgroep van mensen die elkaar stimuleren om bewust en zorgvuldig om te gaan met hun geld en hun leven.

 3. B

  Hart voor Woerden

  Organisatie

  Hart voor Woerden is het centrum voor hulp voor en door vrijwilligers in de gemeente Woerden.

 4. >

  Startpunt Geldzaken

  Organisatie

  De Gemeente Woerden stelt de geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. De geldplannen helpen om meer uit uw geld te halen.

 5. >

  Huishouden op Orde

  Organisatie

  Huishouden op Orde biedt als opruimcoach en budgetcoach hulp bij opruimen in huis en orde in de administratie.

 6. C

  Stichting De Tussenvoorziening

  Organisatie

  De Tussenvoorziening biedt werk en dagbesteding, opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren.

 7. D

  Schuldhulpverlening WoerdenWijzer

  Organisatie

  Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u schuldhulpverlening krijgen via de gemeente.

 8. >

  Jan Arends

  Organisatie

  De coaches van Jan Arends zorgen voor ambulante begeleiding van jongeren en volwassenen die het houvast in hun leven tijdelijk kwijt zijn.

 9. E

  Sociaal Raadsliedenwerk

  Organisatie

  Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft hulp en advies aan mensen die vastlopen in wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen en uitkerin