Hulp bij administratie

Sommige mensen vinden een administratie bijhouden lastig. Heeft u geen overzicht over uw post? Vindt u het moeilijk om brieven te lezen? Of weet u niet precies wat u met een rekening, formulier of brief moet doen? Vraag dan uw familie, vrienden, kennissen of buren om hulp.

Kunt u zelf geen hulp krijgen? Dan kan een vrijwilliger u misschien helpen. Er zijn vrijwilligers die samen met u alle post, rekeningen en formulieren uitzoeken. Zij kunnen u ook helpen met het invullen van formulieren. Bijvoorbeeld voor verzekeringen, belasting en toeslagen. 

Krijgt u hulp van een vrijwilliger? U blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor uw geldzaken.

Organisaties

1 - 15 van 15 resultaten
 1. A

  Mentorschap Noordwest en Midden

  Organisatie

  Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentoren voor mensen die door bijv. een ziekte niet in staat zijn om zelf beslissingen te nemen.

 2. >

  Harmonie in Hulp & Zorg

  Organisatie

  Harmonie in Hulp & Zorg is een hulporganisatie voor ondersteuning en coaching van mensen met een diverse culturele achtergrond in alle leefgebieden en le

 3. >

  Budgetkring Woerden

  Organisatie

  De Budgetkring is een werkgroep van mensen die elkaar stimuleren om bewust en zorgvuldig om te gaan met hun geld en hun leven.

 4. >

  MetElla

  Organisatie

  MetElla helpt u met opruimen, ordenen en organiseren. Haar motto is: samen een fijn huis organiseren.

 5. >

  Alfa & Zorg

  Organisatie

  Alfa & Zorg is een thuiszorginstelling. U kunt hier ondersteuning krijgen bij het huishouden en andere taken thuis.

 6. B

  Stichting Dorpshuis Harmelen

  Organisatie

  Het Dorpshuis Harmelen is een huis van en voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in en om Harmelen.

 7. C

  Kwintes

  Organisatie

  Kwintes begeleidt mensen met psychiatrische kwetsbaarheid, psychosociale problemen en verslaving.

 8. D

  Hart voor Woerden

  Organisatie

  Hart voor Woerden is het centrum voor hulp voor en door vrijwilligers in de gemeente Woerden.

 9. >

  SchuldHulpMaatje Woerden

  Organisatie

  SchuldHulpMaatje Woerden helpt mensen gratis bij het orde op brengen van hun administratie en financiën.

 10. >

  Welzijnscoaches

  Organisatie

  Welzijnscoaches van WoerdenWijzer kunnen u helpen met uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën.

 11. E

  Exodus

  Organisatie

  Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun famil

 12. F

  Sociaal Raadsliedenwerk

  Organisatie

  Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft hulp en advies aan mensen die vastlopen in wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen en uitkerin

 13. >

  NIBUD

  Organisatie

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.

 14. G
 15. >