Psychologische hulp

Heeft u lichte psychische klachten of sociale problemen? Dan kunt u op internet terecht voor online hulp. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of problemen met werk of studie. Via online zelfhulp kunt u anoniem deelnemen. Dat kan een goede oplossing zijn. Zeker als u het moeilijk vindt om met bekenden over uw klachten te praten.

Wilt u hulp van iemand anders? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Organisaties

1 - 26 van 42 resultaten
 1. A

  Eleos

  Organisatie

  Eleos is een christelijke organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.

 2. >

  Eigen Kracht Centrale

  Organisatie

  De Eigen Kracht Centrale helpt mensen bij het maken van een persoonlijk- , familiegroeps- of een buurt- en wijkplan of bij het slaan van een brug tussen mens

 3. B

  Altrecht

  Organisatie

  Altrecht biedt specialistische behandeling aan mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte.

 4. C

  Dokter Bosman GGZ

  Organisatie

  Dokter Bosman is een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) organisatie.

 5. D

  Carehouse

  Organisatie

  CareHouse biedt kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.

 6. >

  De Geheime Tuin

  Organisatie

  De Geheime Tuin geeft psychologische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

 7. E

  Max Ernst GGZ

  Organisatie

  Max Ernst GGZ behandelt volwassenen en kinderen met psychische en psychiatrische problemen.

 8. F

  Mentaal Beter

  Organisatie

  Mentaal Beter is een netwerk van zelfstandige psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Zij behandelen kinderen en volwassenen.

 9. G

  PHHaastrecht

  Organisatie

  Bij Psychologische Hulpverlening Haastrecht (PHHaastrecht) kunt u terecht voor de behandeling van psychische problemen bij kinderen en volwassenen.

 10. H

  Zorg-Los

  Organisatie

  Zorg-Los is een kleine zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of andere psychische en/of psychiatrische proble

 11. I

  PsyPraktijk|Van Uden

  Organisatie

  PsyPraktijk|VanUden biedt zowel kortdurende psychologische hulp als langdurige en intensieve psychotherapeutische behandeling voor jeugdigen en volwassenen i

 12. J

  Stichting Arkin

  Organisatie

  Arkin is een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

 13. K

  Psychologenpraktijk van Es

  Organisatie

  Psychologen Praktijk Ellen van Es (PPVE) is een vrijgevestigde praktijk voor psychologische hulp en begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 14. L

  Focuz Behandelcentrum

  Organisatie

  Focuz Behandelcentrum is een jeugdhulporganisatie voor kinderen met leer- of gedragsproblemen.

 15. >

  Handjehelpen regio Utrecht

  Organisatie

  Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie die praktische hulp geeft aan kinderen en volwassenen bij wie sommige dingen niet vanzelf gaan.

 16. M
 17. N

  IUNCTI Psychologie Praktijk

  Organisatie

  Het doel van IUNCTI Psychologie Praktijk is te helpen bij allerlei klachten op psychologisch gebied en meer inzicht te krijgen in jezelf. 

 18. O
 19. P

  PvG Coaching

  Organisatie

  Het doel van coaching is zorgen dat iedereen persoonlijk op een goede manier om kan gaan met zijn/haar valkuilen in zijn/haar persoonlijke leven of in zijn/h

 20. Q

  Kinderdagcentrum Skippy

  Organisatie

  Kinderdagcentrum Skippy biedt dagbehandeling  aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of meervoudige beperking en bijkomende

 21. R

  HIPPP

  Organisatie

  Het HIPPP is een éénmanspraktijk voor psychotherapie voor volwassenen en voor hulp aan kinderen, adolescenten en hun ouders.

 22. S

  Invivo Kids

  Organisatie

  Invivo Kids is een hulporganisatie voor kinderpsychologie en -psychiatrie.

 23. T

  Boba Groep

  Organisatie

  Boba Groep coacht kinderen en volwassenen met autisme.

 24. U

  Chinski

  Organisatie

  Chinski biedt diagnostiek en behandeling aan voor schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen (onder andere angst, adhd, autisme, dwang en t

 25. V

  E25 Zorg en Welzijn

  Organisatie

  E25 Zorg en Welzijn biedt multifocale zorg aan alle leeftijden (jeugdhulp, WMO, onderwijs, participatie, forensische zorg).

 26. W

  Hoofd- en Blijzaken

  Organisatie

  Hoofd- en Blijzaken helpt kinderen en volwassenen tijdens een kortdurende therapie met diverse problematiek.