Psychologische hulp

Heeft u lichte psychische klachten of sociale problemen? Dan kunt u op internet terecht voor online hulp. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of problemen met werk of studie. Via online zelfhulp kunt u anoniem deelnemen. Dat kan een goede oplossing zijn. Zeker als u het moeilijk vindt om met bekenden over uw klachten te praten.

Wilt u hulp van iemand anders? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Organisaties

1 - 26 van 34 resultaten
 1. A

  KidzTower

  Organisatie

  KidzTower is een expertisecentrum, dat bestaat uit een kinderbehandelcentrum en het psychologisch en pedagogisch centrum Basis in Perspectief.

 2. B

  Opdidakt

  Organisatie

  Opdidakt is een regionaal, multidisciplinair instituut gespecialiseerd in remedial teaching, huiswerkbegeleiding, onderzoek en behandeling van EED, psycholog

 3. C

  Eleos

  Organisatie

  Eleos is een christelijke organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.

 4. >

  Eigen Kracht Centrale

  Organisatie

  De Eigen Kracht Centrale helpt mensen bij het maken van een persoonlijk- , familiegroeps- of een buurt- en wijkplan of bij het slaan van een brug tussen mens

 5. D

  Altrecht

  Organisatie

  Altrecht biedt specialistische behandeling aan mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte.

 6. E

  Comenius Adviesbureau

  Organisatie

  Adviesbureau Comenius is een praktijk voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen.

 7. F

  Cum Cura

  Organisatie

  Cum Cura begeleidt kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen met ADHD, ADD, PDD-NOS en beperkingen in het autistisch spectrum, zoals het syndroom van Asperger.

 8. G

  Dokter Bosman GGZ

  Organisatie

  Dokter Bosman is een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) organisatie.

 9. H

  Kwintes

  Organisatie

  Kwintes begeleidt mensen met psychiatrische kwetsbaarheid, psychosociale problemen en verslaving.

 10. I

  Carehouse

  Organisatie

  CareHouse biedt kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.

 11. >

  De Geheime Tuin

  Organisatie

  De Geheime Tuin geeft psychologische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

 12. J

  Invivo Kids

  Organisatie

  Invivo Kids is een hulporganisatie voor kinderpsychologie en -psychiatrie.

 13. K

  Max Ernst GGZ

  Organisatie

  Max Ernst GGZ behandelt volwassenen en kinderen met psychische en psychiatrische problemen.

 14. L

  Mentaal Beter

  Organisatie

  Mentaal Beter is een netwerk van zelfstandige psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Zij behandelen kinderen en volwassenen.

 15. M

  OOPP

  Organisatie

  OOPP is de praktijk van orthopedagoog en psycholoog Anja Albrecht.

 16. N

  PHHaastrecht

  Organisatie

  Bij Psychologische Hulpverlening Haastrecht (PHHaastrecht) kunt u terecht voor de behandeling van psychische problemen bij kinderen en volwassenen.

 17. O

  Zorg-Los

  Organisatie

  Zorg-Los is een kleine zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of andere psychische en/of psychiatrische proble

 18. P
 19. Q

  PsyPraktijk|Van Uden

  Organisatie

  PsyPraktijk|VanUden biedt zowel kortdurende psychologische hulp als langdurige en intensieve psychotherapeutische behandeling voor jeugdigen en volwassenen i

 20. R

  Stichting Arkin

  Organisatie

  Arkin is een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

 21. >

  Psymens

  Organisatie

  PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling, die werkt met wetenschappelijk effectief bewezen methoden van diagnosticeren en behandelen.

 22. S

  Psychologenpraktijk van Es

  Organisatie

  Psychologen Praktijk Ellen van Es (PPVE) is een vrijgevestigde praktijk voor psychologische hulp en begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 23. T

  Karakter

  Organisatie

  Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

 24. U

  HIPPP

  Organisatie

  HIPPP is de hulpverleningspraktijk van psycholoog en orthopedagoog M.J. Meijer-Bakker.

 25. V

  Focuz Behandelcentrum

  Organisatie

  Focuz Behandelcentrum is een jeugdhulporganisatie voor kinderen met leer- of gedragsproblemen.

 26. >

  Handjehelpen regio Utrecht

  Organisatie

  Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie die praktische hulp geeft aan kinderen en volwassenen bij wie sommige dingen niet vanzelf gaan.