Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met extra aandacht voor de taalontwikkeling van uw kind. Dit wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs over taal, beweging, contact met andere kinderen en meer.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar met een (mogelijke) taalachterstand. De achterstand kan zijn ontstaan, doordat de ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Hierdoor kunnen ze onvoldoende het kind begeleiden in het ontwikkelen van taal.

Vroegschoolse educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Het is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben. Als het kind niet goed Nederlands spreekt en de stof niet goed kan volgen, loopt het later het risico voortijdig van school te gaan. Door vroegschoolse educatie begint het kind beter voorbereid aan groep 3.

Het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin bekijkt welke kinderen geholpen kunnen worden met VVE.

 

Organisaties

1 - 1 van 1 resultaten
  1. A

    GGD

    Organisatie

    De GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) regio Utrecht beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de ruim 1,2 miljoen inwoners van de 26 Utrechtse gem