Mantelzorg informatie

Mantelzorgwaardering

De gemeente is zich bewust van de grote waarde van de mantelzorgers in de gemeente. Zij vindt het belangrijk te weten wie de mantelzorgers in de gemeente zijn. Aan de ene kant om het mogelijk te maken om waardering uit te spreken. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld uw naam en adres nodig.

Aan de andere kant om beleid te kunnen maken voor de mantelzorgers. Beleid dat helpt om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken voor hun naasten. Hiervoor willen we bijvoorbeeld graag weten hoe oud u bent, wat de relatie met de zorgvrager is en of uw uw zorgtaken naast werk of school doet. 

U vindt hieronder een aanmeldformulier waar u uw gegevens kunt invullen. Als u uw e-mailadres invult ontvangt u een bevestiging in uw mail, dat u bent geregistreerd voor de mantelzorgwaardering 2020.

Als u graag een gesprek wil, of meer informatie, neem dan vooral contact op met WoerdenWijzer. De medewerkers helpen u graag verder of brengen u in contact met mantelzorgconsulent Dunja van Kleef.

Aanmeldformulier Mantelzorgwaardering

De gemeente Woerden wil u in 2020 als mantelzorger waarderen voor uw inzet en de zorg die u geeft.

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Dit kan tot en met 31 december 2020. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u een bevestiging via de mail.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Bel WoerdenWijzer 0348 428 600.
Uw contact gegevens
Hoe wilt u door ons aangesproken worden?
Als u uw e-mailadres invult, krijgt u een bevestigingsmail.
Aanvullende informatie
De gemeente heeft aandacht voor mantelzorg. Om een goed beeld te krijgen van mantelzorg binnen de gemeente Woerden vragen we om aanvullende informatie.
Voor wie zorgt u?
Combineert u deze zorgtaken met werk of school?

Met het insturen van dit formulier, verklaart u dat u

 • zich wilt aanmelden voor de mantelzorgwaardering;
 • dit formulier naar waarheid hebt ingevuld;
 • de algemene voorwaarden hebt gelezen en dat u voldoet aan de criteria die de gemeente Woerden stelt;
 • akkoord bent, dat uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendhuis voor de verzending van de waardering;
 • akkoord gaat dat uw aanvullende informatie gebruikt wordt binnen de gemeente Woerden voor het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers.
Hoe wist u van de Mantelzorgwaardering?

Algemene voorwaarden voor de Mantelzorgwaardering

Voor het ontvangen van de mantelzorgwaardering gelden algemene voorwaarden.
Dit zijn:

 • De mantelzorger zorgt voor een zorgbehoevende die in de gemeente Woerden
  woont, de mantelzorger hoeft zelf niet in de gemeente Woerden te wonen.

 • De mantelzorger heeft in 2020 minimaal drie maanden mantelzorg verleend,
  gemiddeld ten minste vier uur per week.

 • Meerdere mantelzorgers mogen zich aanmelden voor 1 zorgvrager.

 • Indien de zorgbehoevende in bijvoorbeeld een verpleegtehuis of
  verzorgingsinstelling verblijft komt de mantelzorger ook in aanmerking
  voor de mantelzorgwaardering.

 • Dit formulier betreft alleen een aanvraag voor de mantelzorgwaardering
  over het jaar 2020.

 • De mantelzorgwaardering over 2020 is aan te vragen tot uiterlijk
  31 december 2020.

 • De mantelzorger ontvangt de waardering voor eind februari 2021.

 • Uw gegevens worden verwerkt volgens onze privacy wetgeving. Meer
  informatie hierover vindt u op www.woerdenwijzer.nl/privacy

Wilt u graag de nieuwsbrief over activiteiten en ondersteuning voor
mantelzorgers ontvangen, geef dan hier uw e-mailadres op.

De Zorgladder Mantelzorg

Voor welke hulp komt u tijdens deze coronacrisis in aanmerking als u het als mantelzorger echt niet meer redt? De Zorgladder Mantelzorg geeft u daar inzicht in. De Zorgladder Mantelzorgzorg bestaat uit 5 stappen. Per stap geeft de zorgladder aan welke hulp er is en wie u kunt aanspreken voor die hulp.

Veelgestelde vragen van mantelzorgers ( FAQ)

MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers heeft een internetpagina met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld.

Corona-initiatieven in de gemeente Woerden

Er zijn al veel mooie initiatieven in de gemeente ontstaan rondom Coronahulp. Hier is een mooi overzicht van gemaakt op de site van WoerdenvoorElkaar.

Hulpaanbod door vrijwilligers

Er zijn in onze gemeente inmiddels al meer dan 150 mensen die zich hebben aangeboden om wat te doen voor een ander in deze corona tijd. Kunt u goed hulp gebruiken bij de boodschappen, hond uitlaten of even een wandelingetje maken? Op de site van WoerdenvoorElkaar kunt u hulp vinden of zelf aanbieden.

Thuis activiteiten voor mensen met dementie

Nu dagbestedingen dicht zijn en mensen veel thuis zitten, komen deze activiteiten van AlzheimerNederland misschien wel als geroepen!

Een enorm dank je wel!

 

Tot slot: heeft u een goeie tip of initiatief dat u helpt? Mail het ons via info@woerdenwijzer.nl. Dan kunnen we met uw tip weer andere mantelzorgers verder helpen.

Wij wensen u allemaal veel sterkte in deze ingrijpende periode.
Het Sociaal Team van WoerdenWijzer