Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Bedoeld voor mensen met langdurige en ingewikkelde problemen, die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Er is zorg en ondersteuning  nodig op meerdere gebieden. Samen met de begeleiding wordt er gewerkt aan meer zelfstandigheid en worden de mogelijkheden vergroot van wonen, activiteiten en sociaal netwerk. 

Beschermde woonvormen staan meestal in een gewone woonwijk. Soms bestaat zo’n woonvorm uit appartementen waar mensen zelfstandig wonen. Soms wonen meerdere mensen in één huis. De badkamer, keuken en zitkamer worden dan gedeeld met de andere bewoners. De hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar. De hulp kan een paar uur per week zijn, of veel intensiever. Als er ook behandeling nodig is, moet dat ergens anders geregeld worden. De begeleider kan daarbij wel helpen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Als u ouder wordt, kan uw huis of buurt minder geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat uw huis of tuin te groot is. Of u kunt de trap niet meer op.Meer informatie over Groepswonen en verzorgd wonen voor senioren en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.Meer informatie over Verpleeghuis en woonzorgcentrum en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Neem contact op met WoerdenWijzer als u een vraag heeft over beschermd wonen.Meer informatie over Beschermd wonen voor mensen met psychische klachten en organisaties die daarbij kunnen helpen.