Team Eropaf

Wat doet de organisatie?

Team Eropaf van WoerdenWijzer bezoekt  inwoners van de gemeente Woerden waar zorgen over zijn of die overlast veroorzaken. Deze inwoners hebben nog geen contact met hulpverlening. Problemen die de teamleden tegenkomen zijn o.a. vereenzaming, psychische problemen, vervuiling, obsessieve verzamelwoede, enz.

Meldingen voor het Team Eropaf komen via verschillende kanalen bij WoerdenWijzer binnen: Veilig Thuis, politie/wijkagenten, boa’s, medewerkers Groen West, maatschappelijk werk Kwadraad, huisartsen, enz.

Team Eropaf is heel laagdrempelig en gaat stapje voor stapje aan de slag. Omdat het deel uitmaakt van WoerdenWijzer, kunnen de teamleden direct hulp inschakelen  en meteen een ondersteuningsplan maken, indien nodig.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Maatschappelijk werk
  • Hulp bij mishandeling
  • Hulp bij huiselijk geweld
  • Psychologische hulp
  • Tijdelijke woonruimte
  • Hulp bij somberheid en depressie
  • Hulp aan een verslaafde
  • Dakloosheid
  • Stoppen met een verslaving

Contactgegevens