Team Eropaf

Wat doet de organisatie?

Team Eropaf van WoerdenWijzer bezoekt  inwoners van de gemeente Woerden waar zorgen over zijn of die overlast veroorzaken. Deze inwoners hebben nog geen contact met hulpverlening. Problemen die de teamleden tegenkomen zijn o.a. vereenzaming, psychische problemen, vervuiling, obsessieve verzamelwoede, enz.

Meldingen voor het Team Eropaf komen via verschillende kanalen bij WoerdenWijzer binnen: Veilig Thuis, politie/wijkagenten, boa’s, medewerkers Groen West, maatschappelijk werk Kwadraad, huisartsen, enz. De casemanagers van team Eropaf kunnen een indicatie stellen en zo snel en efficiënt hulp inzetten.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Maatschappelijk werk
  • Hulp bij mishandeling
  • Hulp bij huiselijk geweld
  • Psychologische hulp
  • Tijdelijke woonruimte
  • Hulp bij somberheid en depressie
  • Hulp aan een verslaafde
  • Dakloosheid
  • Stoppen met een verslaving

Contactgegevens