Team Eropaf WoerdenWijzer

Het Team Eropaf werkt voor alle inwoners van de Gemeente Woerden óf mensen die zich binnen de gemeentegrenzen ophouden en waar zorgen over zijn. Veelal is er nog geen hulpverlening ingezet, of is deze niet langer actief. Het kan hierbij gaan over:

  • Psychische problemen / verward gedrag
  • Hoarding (verzamelwoede) & vervuiling
  • Zorgwekkende en overlast gevende situaties (gerelateerd aan zorg)
  • Preventieve aanpak huurschuld / voorkomen uithuiszettingen
  • Zorgmijders / zorgweigeraars
  • Triage meldingen Veilig Thuis/ GGD en Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • Dak- en thuislozen
  • Nazorg ex-gedetineerden

Melding doorgeven

Iedere inwoner, professional of hulpverlener kan zijn of haar zorgen over een inwoner van de gemeente Woerden melden bij Team Eropaf. Dit kan door te mailen naar eropaf@woerdenwijzer.nl of te bellen naar 0348 - 428 600.

Doel team Eropaf

Het doel van het inzetten van het Team Eropaf is dat de inwoner een stabiele en veilige leefsituatie heeft. Zodra de situatie stabiel is, zal het team de ondersteuning overdragen. Bijvoorbeeld aan WoerdenWijzer voor ondersteuning vanuit de Wmo, of aan de hulpverleningsorganisatie die de begeleiding of dagbesteding van de inwoner uitvoert.