Abonnementstarief (Wmo)

Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan moet u vaak een deel van de kosten voor deze hulp zelf betalen. Dat deel wordt "abonnementstarief" genoemd. Voor 2020 heette het abonnementstarief de "eigen bijdrage".

Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is voor 2024 vastgesteld op maximaal € 20,60 per maand. Ongeacht uw inkomen of vermogen.

Voor beschermd wonen via de Wmo geldt een andere berekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Beschikking
Als u het abonnementstarief moet betalen, staat dit in een besluit, ook wel beschikking genoemd. Als u meerdere voorzieningen heeft vanuit de Wmo betaalt u maximaal € 20,60 per maand. U betaalt het abonnementstarief zolang als u de ondersteuning nodig heeft. Of totdat u de kostprijs van een voorziening heeft betaald.

Het CAK
Het CAK int het abonnementstarief namens de gemeente. Het CAK verstuurt de rekeningen per maand. Als u abonnementstarief moet betalen, moet u elke maand € 20,60 betalen. Ook als een rekening later bij u komt. Hierdoor kan het gebeuren dat u voor meerdere maanden tegelijk moet betalen. Houd hier rekening mee door bijvoorbeeld elke maand het geld opzij te zetten. 
Het abonnementstarief betaalt u rechtstreeks aan het CAK. Meer informatie leest u op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning.

Als u een voorziening krijgt toegekend, krijgt het CAK bericht dat het abonnementstarief moet worden betaald. Soms moet u wachten op de voorziening. Helaas kunnen wij het abonnementstarief tijdens deze periode niet stopzetten. Tijdens deze “wachtperiode” krijgt u daarom wel een rekening van het CAK. U moet deze rekening(en) ook betalen.
Zodra de voorziening wordt ingezet of geleverd, worden de bedragen, die u tijdens de wachtperiode heeft betaald, verrekend met toekomstige betalingen. Uiteindelijk betaalt u dus geen eigen bijdrage over de “wachtperiode”.

Uitzonderingen voor het betalen van het abonnementstarief:

  • Als u vrijstelling heeft gekregen van de betaling van het abonnementstarief.
  • Als u een partner heeft en u (of uw partner) heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (https://tinyurl.com/info-CAK-over-partner).
  • Als u Wlz-zorg heeft, betaalt u alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

Aankomende veranderingen
De komende tijd volgt er een aantal wijzigingen in de eigen bijdrage voor de Wmo. U leest er meer over op de website van het CAK.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €19 per maand.Meer informatie over Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.Meer informatie over Abonnementstarief betalen (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.Meer informatie over Verpleeghuis en woonzorgcentrum en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken.Meer informatie over Huishoudelijke hulp en organisaties die daarbij kunnen helpen.

U kunt zelf een scootmobiel kopen. Gebruikt u de scootmobiel af en toe? Of alleen in een bepaalde tijd van het jaar? Dan kan huren goedkoper zijn.Meer informatie over Rijden met een scootmobiel en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Prettig wonen is belangrijk. Hulpmiddelen en aanpassingen in uw huis kunnen voor meer woonplezier zorgen. Op internet vindt u veel handige hulpmiddelen.Meer informatie over Hulpmiddelen en aanpassingen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

De Wmo en het CAK