Abonnementstarief (Wmo)

Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan moet u vaak een deel van de kosten voor deze hulp zelf betalen. Dat deel wordt "abonnementstarief" genoemd. Voorheen heette het abonnementstarief de "eigen bijdrage".

Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is niet meer inkomensafhankelijk en is in 2020 vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. Voor beschermd wonen via de Wmo betaalt u een ander tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de Wlz, Wmo of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moesten daardoor duizenden euro’s per jaar extra betalen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen is een eerste belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning.

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning. Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €17,50 per maand.Meer informatie over Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Abonnementstarief betalen (Wmo)

Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.Meer informatie over Abonnementstarief betalen (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Verpleeghuis en woonzorgcentrum

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.Meer informatie over Verpleeghuis en woonzorgcentrum en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Huishoudelijke hulp

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken.Meer informatie over Huishoudelijke hulp en organisaties die daarbij kunnen helpen.

De Wmo en het CAK. Zo werkt het.