Abonnementstarief (Wmo)

Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan moet u vaak een deel van de kosten voor deze hulp zelf betalen. Dat deel wordt "abonnementstarief" genoemd. Voorheen heette het abonnementstarief de "eigen bijdrage".

Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is niet meer inkomensafhankelijk en is in 2020 vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. Voor beschermd wonen via de Wmo betaalt u een ander tarief. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Let op! Het CAK int het abonnementstarief namens de gemeente. Door een technisch probleem in de CAK-systemen ontvangt u nog geen facturen voor het abonnementstarief . In de loop van 2020 verstuurt het CAK stap voor stap de facturen. Hierdoor ontvangt u uiteindelijk meerdere facturen in één maand. U moet dan in één keer over deze maanden betalen. Dat is voor elke maand € 19,-. Houd hier rekening mee. Bijvoorbeeld door alvast € 19,- per maand opzij te zetten.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €19 per maand.Meer informatie over Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.Meer informatie over Abonnementstarief betalen (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.Meer informatie over Verpleeghuis en woonzorgcentrum en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken.Meer informatie over Huishoudelijke hulp en organisaties die daarbij kunnen helpen.

De Wmo en het CAK. Zo werkt het.