Abonnementstarief (Wmo)

Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan moet u vaak een deel van de kosten voor deze hulp zelf betalen. Dat deel wordt "abonnementstarief" genoemd. Voor 2020 heette het abonnementstarief de "eigen bijdrage".

Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is niet meer inkomensafhankelijk en is in 2020 vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. Voor beschermd wonen via de Wmo betaalt u een ander tarief. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2021 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Let op! Het CAK int het abonnementstarief namens de gemeente. Door een technisch probleem in de CAK-systemen ontving u de facturen voor het abonnementstarief later dan de bedoeling was. Dit probleem is inmiddels opgelost. Vanaf oktober 2020 verstuurt het CAK de facturen weer per maand.
Als u abonnementstarief moet betalen, moet u elke maand € 19,00 betalen. Ook als een rekening later bij u komt. Hierdoor kan het gebeuren dat u voor meerdere maanden tegelijk moet betalen. Houd hier rekening mee door bijvoorbeeld elke maand € 19,00 opzij te zetten.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €19 per maand.Meer informatie over Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.Meer informatie over Abonnementstarief betalen (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.Meer informatie over Verpleeghuis en woonzorgcentrum en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken.Meer informatie over Huishoudelijke hulp en organisaties die daarbij kunnen helpen.

De Wmo en het CAK