Autisme

Autisme is een verzamelterm voor gedragskenmerken. Hieronder vallen een aantal diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (Pervasive Development Disorder-Not Otherwise Specified) en McDD (Multiple Complex Developmental Disorder).

Bij mensen met autisme wordt informatie op een andere manier in de hersenen verwerkt. Met autisme wordt iemand geboren. Het blijft gedurende het hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail. Ze zijn eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend. Maar ze hebben moeite met overzicht houden en sociale contacten.  Ze hebben vaak een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase. 

De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30% heeft een verstandelijke beperking. Sommige mensen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 200.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen WoerdenWijzer zijn er welzijnscoaches, die u kunnen helpen met het duidelijk krijgen van uw vraag. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Zij kijken naar wat u wilt en kunt en helpen u stappen te zetten om dat te bereiken.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Er zijn organisaties die u kunnen helpen bij het omgaan met autisme.Meer informatie over Ondersteuning bij autisme en organisaties die daarbij kunnen helpen.