Dyslexie

Heeft uw kind erg veel problemen met lezen, schrijven en spelling? Dan kunt u op school vragen of uw kind misschien dyslexie heeft. Dyslexie is de naam voor ernstige lees- en spellingproblemen bij kinderen.

Vraag de leerkracht om met u de gegevens in het leerlingvolgsysteem te bespreken. In dat systeem houdt de leerkracht bij hoe uw kind leert. En dus ook of er problemen zijn met lezen en schrijven.

Vraag of de school uw kind extra hulp kan geven. Of eventueel hulp ergens anders kan regelen, als dat nodig is. En wat uw kind daaraan kan hebben.

Denkt de leerkracht ook dat uw kind misschien ernstig dyslectisch is? Dan kan de school u vertellen waar u een aanvraag kunt doen voor onderzoek naar dyslexie. Soms wordt dit onderzoek vergoed door de gemeente. U krijgt dan ook advies over de behandeling.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan neemt u contact op met WoerdenWijzer via de mail info@woerdenwijzer.nl of telefonisch 0348 - 428 600.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Meer informatie over Passend en speciaal onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als de leerkracht van uw kind ernstige dyslexie (ED) vermoedt, is er al veel gebeurd.Meer informatie over Ernstige dyslexie en organisaties die daarbij kunnen helpen.