Dyslexie

Heeft uw kind erg veel problemen met lezen, schrijven en spelling? Dan kunt u op school vragen of uw kind misschien dyslexie heeft. Dyslexie is de naam voor ernstige lees- en spellingproblemen bij kinderen.

Vraag de leerkracht om met u de gegevens in het leerlingvolgsysteem te bespreken. In dat systeem houdt de leerkracht bij hoe uw kind leert. En dus ook of er problemen zijn met lezen en schrijven.

Vraag of de school uw kind extra hulp kan geven. Of eventueel hulp ergens anders kan regelen, als dat nodig is. En wat uw kind daaraan kan hebben.

Denkt de leerkracht ook dat uw kind misschien ernstig dyslectisch is? Dan kan de school u vertellen waar u een aanvraag kunt doen voor onderzoek naar dyslexie. Soms wordt dit onderzoek vergoed door de gemeente. U krijgt dan ook advies over de behandeling.

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen WoerdenWijzer zijn er welzijnscoaches, die u kunnen helpen met het duidelijk krijgen van uw vraag. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Zij kijken naar wat u wilt en kunt en helpen u stappen te zetten om dat te bereiken.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Meer informatie over Passend en speciaal onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Een aanvraag voor vergoeding voor hulp bij dyslexie gebeurt via Passenderwijs.Meer informatie over Ernstige dyslexie en organisaties die daarbij kunnen helpen.