Inburgeren en meedoen in Nederland

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk zelfstandig kan redden. Zo is het belangrijk om de taal leren. U moet ook leren hoe wonen en werken in Nederland gaat. Dit noemen we inburgeren. Niet iedereen is verplicht om in te burgeren. Moet u wel inburgeren, dan neemt u contact op met Ferm Werk of het Vluchtelingensteunpunt Groen Hart (VSGH).

De Wet Inburgering 2021 stelt dat u als inburgeringsplichtige zo snel mogelijk meedoet in Nederland. En dat u daarnaast zo snel mogelijk werk vindt. De gemeente begeleidt inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling  aan een gemeente.

Ferm Werk en VSGH begeleiden u in de route van de inburgering. Zij helpen u woonruimte vinden, bieden maatschappelijke begeleiding en wijzen u waar en hoe u een taaltoets kan doen. Samen stelt u een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op. Daarna volgt u onderwijs in taal en de Nederlandse normen en waarden. Na afronding daarvan richt u zich op het leren omgaan met geld en het vinden van werk. De gehele route krijgt u begeleiding vanuit Ferm Werk en VSGH.

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen WoerdenWijzer zijn er welzijnscoaches, die u kunnen helpen met het duidelijk krijgen van uw vraag. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Zij kijken naar wat u wilt en kunt en helpen u stappen te zetten om dat te bereiken.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Bent u inburgeringsplichtig? Dan krijgt u een inburgering op maat.Meer informatie over Inburgeren in Nederland en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u geen inburgeringsplicht? Wilt u toch de Nederlandse taal leren? Dat kan.Meer informatie over Hulp bij lezen en schrijven en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen.Meer informatie over Extra's bij een laag inkomen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Inburgeren vanaf 2022, nieuwe Wet Inburgering 2021

Inburgeren vanaf 2022 from Divosa on Vimeo.