Besluit, indicatie en beschikking

Heeft u bij WoerdenWijzer (onderdeel van de gemeente Woerden) een aanvraag of een melding gedaan voor hulp? Dan neemt een medewerker van WoerdenWijzer contact met u op. Hij/zij bespreekt met u wat precies uw hulpvraag is. En hoe die vraag het beste te beantwoorden is. Met andere woorden: waar en van wie u hulp kunt krijgen.

Daarna besluit de gemeente welke vergoede zorg u kunt krijgen. Hoeveel zorg u krijgt betaald. En hoe lang. Dat heet een indicatie.

Het kan ook zijn dat de gemeente besluit dat u geen vergoeding krijgt voor de hulp die u vraagt. Bijvoorbeeld als de gemeente vindt dat uw hulpvraag op een andere manier kan worden opgelost.

Het besluit of u wel of niet vergoede hulp krijgt, wordt vastgelegd in een beschikking. Dat is de brief die u thuisgestuurd krijgt van de gemeente. Daarin staat wat er besloten is. Dit besluit moet de gemeente nemen binnen 8 weken na uw aanvraag of eerste melding. Als dat niet lukt, neemt de medewerker contact met u op en legt uit waarom het besluit langer duurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het onderzoek langer duurt, of omdat er een offerte moet worden opgevraagd.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan neemt u contact op met WoerdenWijzer via de mail info@woerdenwijzer.nl of telefonisch 0348 - 428 600.