Jeugdwet

Sinds 2015 is het regelen van jeugdhulp een taak van de gemeente. Daardoor is het makkelijker om de zorg aan kinderen en jongeren dichtbij huis te organiseren. Wat de gemeente voor kinderen, jongeren en gezinnen moet doen, is opgeschreven in de Jeugdwet.

In de Jeugdwet staat dat de gemeente moet zorgen voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld voor hulp aan huis, als er problemen zijn in een gezin. En voor het ondersteunen van jongeren met een beperking, psychische problemen of problemen bij het opgroeien. Of voor kinderen die iets strafbaars hebben gedaan. Ook maatregelen om kindermishandeling aan te pakken horen erbij.  Soms zijn er situaties dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen. De gemeente zorgt dan dat zij ergens anders kunnen wonen.

De gemeente adviseert welke hulp bij de vragen en de situatie van kinderen en hun ouders past. Daarna kiest de gemeente samen met kinderen en hun ouders welke hulp het beste is. Verder moet de gemeente ervoor zorgen dat die hulp er ook echt komt. En dat de kwaliteit van de hulp goed is. Als er wachtlijsten zijn bij de zorgaanbieders, dan kunt u dit bespreken met de gemeente.

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is, dat kinderen en hun ouders zelf zoveel mogelijk de baas blijven over hun leven. Ook als ze problemen hebben. En dat ze samen met mensen in hun eigen omgeving en met hulpverleners op zoek gaan naar oplossingen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Krijgt uw kind jeugdhulp volgens de Jeugdwet? Dat kan via zorg in natura. Als u hulp wilt van een organisatie die geen contract met de gemeente heeft, kunt u deze zorg inkopen via een pgb.Meer informatie over Financiering Jeugdwet en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pleegzorg.Meer informatie over Hulp bij pleegzorg en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.Meer informatie over Hoogbegaafdheid bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Is uw kind geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Of heeft uw kind dit op latere leeftijd gekregen?Meer informatie over Kinderen met een beperking en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.Meer informatie over Kinderen met een gedragsprobleem en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Is uw kind bang of verlegen? Heeft uw kind faalangst of psychische klachten? Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.Meer informatie over Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Soms wonen de jeugdigen niet in dezelfde gemeente als de ouders. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt dan welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp.Meer informatie over Woonplaatsbeginsel Jeugdwet en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Privacy en Jeugdhulp