Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) beschrijft de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen in de ggz. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Ernstig nadeel kan zijn dat de persoon zelf in gevaar is. Maar ook dat de omgeving in gevaar is. In deze situatie is goede zorg van groot belang om deze persoon, maar ook zijn omgeving te beschermen. Als vrijwillige zorg niet mogelijk is om het ernstige nadeel weg te nemen, kan de rechter verplichte zorg opleggen. Vormen van verplichte zorg zijn bijvoorbeeld: medicatie toedienen, medische controles doen of opname in een ggz-instelling.

Als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving, kun je dit melden bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) van de GGD regio Utrecht. https://www.woerdenwijzer.nl/organisaties/meld-en-adviespunt-bezorgd-mab

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen WoerdenWijzer zijn er welzijnscoaches, die u kunnen helpen met het duidelijk krijgen van uw vraag. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Zij kijken naar wat u wilt en kunt en helpen u stappen te zetten om dat te bereiken.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Neem contact op met WoerdenWijzer als u een vraag heeft over beschermd wonen.Meer informatie over Beschermd wonen voor mensen met psychische klachten en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Neem contact op met WoerdenWijzer als u een vraag heeft over beschermd wonen.Meer informatie over Beschermd wonen voor mensen met psychische klachten en organisaties die daarbij kunnen helpen.