Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen maakt weleens zorgkosten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter. In Nederland is het verplicht om hiervoor een zorgverzekering af te sluiten. Met deze basisverzekering bent u bijvoorbeeld verzekerd voor de kosten van een huisarts, medicijnen en ziekenhuisbezoek. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders.

De overheid bepaalt elk jaar welke zorgkosten de basisverzekering vergoedt. Sommige zorgkosten vallen niet onder de basisverzekering. Voor deze kosten kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Voor een aanvullende verzekering betaalt u meer geld.

De kosten van een zorgverzekering verschillen per verzekeraar. U mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar u een verzekering afsluit. Wilt u weten wat een zorgverzekering kost? Op internet kunt u zorgverzekeringen vergelijken. Zo vindt u een verzekering die goed bij uw situatie past.

Er zijn in Nederland verschillende wetten voor zorg en hulp. Behalve de Zorgverzekeringswet zijn dat ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van FermWerk.Meer informatie over Collectieve zorgverzekering en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past.Meer informatie over Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.Meer informatie over Abonnementstarief betalen (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).Meer informatie over Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als u niet meer zonder verzorging of verpleging kunt, is het mogelijk om deze zorg thuis te krijgen.Meer informatie over Verzorging en verpleging thuis en organisaties die daarbij kunnen helpen.