Hulp en zorg in de laatste levensfase

Zorgt u voor iemand die niet lang meer te leven heeft? Of bent u zelf in de laatste fase van uw leven? Misschien heeft u in die moeilijke periode extra zorg en hulp nodig. Vaak kunt u thuis extra zorg krijgen. Of de laatste fase doorbrengen in een andere omgeving met een huiselijke sfeer, zoals een hospice.

Heeft u een dierbare verloren? Dat is zeer ingrijpend. Rouwen is heel normaal. Het is fijn als u terecht kunt bij familie, vrienden of kennissen. Misschien heeft u meer hulp nodig om met het verlies om te gaan. En wilt u er graag met andere mensen over praten. Dat kan op verschillende manieren. 

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan neemt u contact op met WoerdenWijzer via de mail info@woerdenwijzer.nl of telefonisch 0348 - 428 600.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner of ouder? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg).Meer informatie over Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Wilt u meer weten over de laatste levensfase? Bijvoorbeeld over het bespreekbaar maken van de dood, of over contact met lotgenoten?Meer informatie over Informatie over de laatste levensfase en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kent u iemand in de laatste levensfase die thuis wil sterven? Wilt u zelf in uw vertrouwde omgeving sterven?Meer informatie over Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kunt u uw laatste levensfase niet in uw eigen huis doorbrengen? Kent u iemand waarbij dat niet kan? Misschien kunt u dan naar een hospice.Meer informatie over Verblijf in een hospice en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u een dierbare verloren? Er zijn diverse organisaties waarmee u hierover kunt praten.Meer informatie over Hulp en advies bij rouw en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u relatieproblemen, opvoedvragen of zijn er spanningen in het gezin? Of heeft u schulden of problemen met rouwverwerking?Meer informatie over Maatschappelijk werk en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Iemand anders helpen als mantelzorger is soms zwaar. Soms heeft u zelf een beetje hulp nodig.Meer informatie over Ondersteuning voor mantelzorgers en organisaties die daarbij kunnen helpen.