Onderwijs voor kinderen

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten volgens de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht. Van 16 tot 19 jaar moet je verplicht naar school als je nog geen diploma hebt. Dat heet kwalificatieplicht.

Kinderen gaan naar de basisschool als ze vier jaar worden. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan hoeft uw kind dan nog niet alle dagen naar school. In overleg met de leerkracht kunt u uw kind af en toe of op afgesproken dagen thuis houden. Vanaf 5 jaar mag u uw kind max. 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Ook voor het voortgezet onderwijs mag u zelf een school kiezen. En voor een vervolgopleiding aan een MBO, HBO of universiteit ook. Kiezen kan lastig zijn. Het is belangrijk om op tijd met deze keuze te beginnen.

Heeft u voorkeur voor een school? Schrijf uw kind op tijd in. Sommige scholen hebben een wachtlijst.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Verzuim

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten van de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht.Vind organisaties die u kunnen helpen met: Verzuim

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) achterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.Vind organisaties die u kunnen helpen met: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Hulp bij problemen op school

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand?Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij problemen op school

Kwaliteit van het onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de opvang van kinderen moet van goede kwaliteit zijn.Vind organisaties die u kunnen helpen met: Kwaliteit van het onderwijs

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs

Leerlingenvervoer

Alle kinderen moeten naar school gaan. Soms hebben kinderen hulp nodig om op school te komen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben.Vind organisaties die u kunnen helpen met: Leerlingenvervoer