Onderwijs voor kinderen

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten volgens de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht. Van 16 tot 19 jaar moet je verplicht naar school als je nog geen diploma hebt. Dat heet kwalificatieplicht.

Kinderen gaan naar de basisschool als ze vier jaar worden. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan hoeft uw kind dan nog niet alle dagen naar school. In overleg met de leerkracht kunt u uw kind af en toe of op afgesproken dagen thuis houden. Vanaf 5 jaar mag u uw kind max. 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Ook voor het voortgezet onderwijs mag u zelf een school kiezen. En voor een vervolgopleiding aan een MBO, HBO of universiteit ook. Kiezen kan lastig zijn. Het is belangrijk om op tijd met deze keuze te beginnen.

Heeft u voorkeur voor een school? Schrijf uw kind op tijd in. Sommige scholen hebben een wachtlijst.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten van de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht.Meer informatie over Verzuim en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.Meer informatie over Hoogbegaafdheid bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) achterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.Meer informatie over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand?Meer informatie over Hulp bij problemen op school en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de opvang van kinderen moet van goede kwaliteit zijn.Meer informatie over Kwaliteit van het onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Meer informatie over Passend en speciaal onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Alle kinderen moeten naar school gaan. Soms hebben kinderen hulp nodig om op school te komen.Meer informatie over Leerlingenvervoer en organisaties die daarbij kunnen helpen.